Se prelungeste sesiunea pentru depunerea cererilor de proiecte in cadrul SDL a teritoriului – GAL VALEA PRUTULUI apel selectie sM 19.2, masura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare

0

Asociația Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului (GAL VP) anunţă: PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru măsura M3/3A – COOPEARARE PENTRU DEZVOLTARE.

Data lansării apelului de selecție: 19 aprilie 2019

Termen limita de depunere a proiectelor: 31 mai 2019, orele 14.00

Măsura lansată a apelului de selecție:

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.3/02.04.2019

Beneficiari eligibili:

Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile enumerate mai jos:

 fermieri ;
 Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale
 ONG – organizații neguvernamentale;
 Consilii locale
 Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
 Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL

Astfel, beneficiarul eligibil direct este o entitate din lista enumerata mai sus, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa.

Bugetul total al măsurii M3/3A din SDL – 80.000 euro

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe măsura M3/3A – 80.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 80.000 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil:

Pentru etapa 1 (intensitatea sprijinului este de 100%):

o Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
o Schimburi de experienta;
o Actiuni specifice de formare;
o Elaborarea de studii privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri;
o Acţiuni de înfiinţare a formei asociative;

Pentru etapa 2 (intensitatea sprijinului diferă, după caz):

o costuri de functionare a retelei create în Etapa 1;
o costurile directe aferente investitiilor incluse in planul de afaceri;

Data limita de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II), în perioada 19 aprilie 2019 – 31 mai 2019, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului pentru măsura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Telefon fix: 0232.474.992, Email: [email protected]

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelului, disponibil în format electronic sau tipărit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociației www.galvaleaprutului.ro, secțiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului afferent măsurii M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regăsește pe site-ul nostru, la următoarea adresă https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/.

La sediul GAL Valea Prutului se regăsește și verswiunea pe suport tipărit (hârtie) a informațiilor detaliate afferent măsurii lansate.

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.