Curs specializare – manager proiect

0

alege_viitorulFundatia Internationala pentru Copil si Familie (FICF) furnizeaza cursuri de formare din 1994. In perioada 2000-2008 au beneficiat de cursuri de formare ale FICF peste 1.800 de profesionisti din 25 de judete din tara: directori de institutii, sefi de servicii din protectia copilului, asistenti sociali, asistenti maternali profesionisti, educatori, politisti, medici, juristi, psihopedagogi, invatatori, parinti (cu stagii practice ale cursantilor in tara si strainatate).

Centrul lucreaza cu un numar de 8 formatori permanenti si a colaborat cu 15 formatori asociati straini din Franta, Belgia, Norvegia, Canada, Olanda, Marea Britanie.

Curs specializare – manager proiect

Cursul are la baza cerintele standardului ocupational al meseriei de manager proiect

Codul COR al ocupatiei: 241919

Domeniul ocupational: Administratie si servicii publice

Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire al MMSSF si MEC

Continut tematic: mediul si calitatea proiectelor, management strategic si operational, managementul organizatiei vs. managementul proiectelor, managementul schimbarii, managementul proceselor, management financiar si gestiunea resurselor, managementul resurselor umane, utilizarea tehnologiei informatiei in managementul de proiect, elemente de marketing, redactarea cererilor de finantare, proiecte europene. Nou! Elemente fundamentale in managementul proiectelor europene (Fonduri Structurale)

Durata cursului: 8 zile (56 ore)
Costul cursului: 1.100 lei

Perioada de formare: A A A 
Prima sesiuneA A A  29 ianuarie-1 februarie 2009
A doua sesiuneA A A  12-15 februarie 2009

Locul desfasurarii cursurilor: Bucuresti, str. Occidentului, nr. 44, sector 1.

Pentru inscrieri trimiteti CV-ul pana in data de 23 ianuarie 2009, prin email la adresele: [email protected] si [email protected] sau la numarul de fax: 021 311 23 05, tel. 021 310 89 06 sau 021 318 85 81.

Costul cursului de formare, autorizat CNFPA, se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG129/2000, republicata.

Fundatia Internationala pentru Copil si Familie (FICF) furnizeaza acest curs de formare in baza deciziei de autorizare Seria B, nr. 0001374 (40/1094/09.03.2007).

Cursul se adreseaza celor care lucreza in prezent ca manageri de proiect si doresc sa isi imbunatateasca nivelul cunostintelor, celor care doresc sa isi dezvolte cariera in domeniul managementului de proiect, celor care se afla acum in etapa de formare profesionala (persoane cu studii medii, studenti, masteranzi, etc.).

Cursul Manager de proiect vine in intampinarea unei nevoi crescute pe piata muncii din Romania de persoane capabile sa elaboreze si sa deruleze un proiect.

Expertii in domeniu apreciaza ca un specialist in managementul proiectelor se formeaza in minimum doi ani, iar unul experimentat in 4-5 ani. Aceasta perioada inseamna practica permanenta si specializare in metodele si fundamentele acestei functii. Latura teoretica a pregatirii unui manager de proiect este absolut necesara, dar fara o practica directa in proiecte care pornesc si sfarsesc in timp real nu poti deveni un adevarat profesionist in acest domeniu.

Programul nostru de formare va va ajuta sa va sintetizati mai bine si sa utilizati cu mai multa siguranta factorii critici care pot transforma proiectul intr-un succes: intelegerea si complementaritatea sarcinilor in cadrul echipei de proiect, comunicarea eficienta, un plan care sa configureze calea de urmat si, in special, exemplul si sprijinul managerului. La sfarsitul programului veti sti sa extrageti generalul din proiectele studiate si sa aplicati bagajul de cunostinte asimilat in activitatea practica. Un alt element de baza in formarea pe care o oferim este facilitarea impartasirii de catre cursanti a experientelor personale. Noi consideram ca in felul acesta efectele benefice ale cursului se perpetueaza si dupa absolvirea sa.

Cursul de manager de proiect pe care il oferim are ca scop crearea si dezvoltarea de competente, abilitati si calitati.

Cui se adreseaza cursul?
– celor care lucreza in prezent ca manageri de proiect si doresc sa isi imbunatateasca nivelul cunostintelor, fie ca lucreaza in organizatii neguvernamentale, invatamant sau in administratie;
– celor care doresc sa isi dezvolte cariera in domeniul managementului de proiect;
– celor care se afla acum in etapa de formare profesionala (persoane cu studii medii, studenti, masteranzi, etc.) si care doresc sa obtina o competenta suplimentara inca de la inceputul carierei.

Ce obtin participantii?
– Un set de aptitudini aplicabile imediat in activitatea de zi cu zi ca manager de proiect. Aceste aptitudini vor include definirea proiectelor, stabilirea cerintelor, elaborarea versiunilor de proiect si selectia variantei finale, identificarea stakeholder-ilor, clientilor si beneficiarilor, organizarea proiectului, programarea si planificarea activitatilor, identificarea si utilizarea resurselor, conducerea echipei, aplicarea tehnicilor de delegare, implentarea, monitorizarea si controlul implementarii, evaluarea proiectului;
– la sfarsitul cursului, va avea loc o evaluare, realizata de expertii CNFPA iar prin promovarea examenului, veti obtine o diploma recunoscuta de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Cunostinte necesare
Acest curs este de sine statator si nu necesita cunostinte anterioare. Cu toate acestea o anumita experienta practica in implementarea unui proiect, nu neaparat ca manager, este un avantaj. Pe parcursul derularii cursului va fi necesar ca participantii sa poata aplica informatiile si conceptele cursului in cadrul unui proiect cu care sunt familiarizati.

Obiective urmarite
– dobandirea cunostintelor si tehnicilor necesare managementului proiectelor;
– dobandirea unei experiente practice in utilizarea tehnicilor de management a proiectelor, in cadrul unui proiect real;
– familiarizarea cu proiectele europene.

Continut tematic:
– mediul si calitatea proiectelor; A A A  A A A  A A A  A A A 
– managementul proceselor;
– management strategic si operational; A A A  A A A  A A A 
– managementul resurselor umane;
– managementul organizatiei vs. managementul proiectelor; A A A 
– elemente de marketing;
– management financiar si gestiunea resurselor; A A A  A A A 
– managementul schimbarii;
– redactarea cererilor de finantare;A A A  A A A  A A A  A A A 
– utilizarea tehnologiei informatiei in managementul de proiect;
– proiecte europene.

Competentele specifice ale ocupatiei si elementele de competenta:
1.Stabilirea scopului proiectului
a.Stabileste obiectivele strategice ale proiectului
b.Identifica si selecteaza optiunile pentru proiect
c.Fundamenteaza necesitatea si fezabilitatea proiectului
d.Pregateste propunerea de proiect

2.Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
a.Stabileste obiectivele operationale ale proiectului
b.Descompune proiectul in structuri elementare
c.Pregateste specificatiile proiectului
d.Asigura conformitatea cu cerintele de reglementare

3.Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
a.Identifica si prioritizeaza activitatile si evenimentele cheie ale proiectului
b.Elaboreaza planul detaliat al proiectului
c.Monitorizeaza si adapteaza planul proiectului pentru a corecta devierile
d.Propune solutii pentru rezolvarea problemelor aparute

4.Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
a.Planifica resursele si costurile necesare proiectului
b.Recomanda modalitatile de procurare a resurselor proiectului
c.Stabileste modalitatile de asigurare a resurselor pentru proiect
d.Asigura managementul financiar al proiectului

5.Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
a.Elaboreaza documentele necesare contractelor de achizitii pentru proiect
b.Selecteaza furnizorii
c.Realizeaza negocierea
d.Verifica contractele

6.Managementul riscurilor
a.Identifica riscurile ce pot afecta proiectul
b.Implementeaza masuri de control al riscurilor
c.Controleaza eficacitatea masurilor adoptate pentru minimizarea riscurilor

7.Managementul echipei de proiect
a.Stabileste conditiile de recrutare si angajare a membrilor echipei de proiect
b.Elaboreaza planurile si metodele de lucru pentru echipa de proiect
c.Repartizeaza sarcinile, monitorizeaza si controleaza performantele echipei de proiect
d.Evalueaza performantele echipei si asigura feedback-ul necesar

8.Managementul comunicarii in cadrul proiectului
a.Identifica si stabileste cerintele de comunicare in cadrul organizatiei
b.Asigura comunicarea cu toate persoanele interesate in proiect
c.Asigura un sistem de monitorizare si raportare a progresului proiectului

9.Managementul calitatii proiectului
a.Identifica cerintele de calitate in cadrul proiectului
b.Stabileste proceduri de planificare, urmarire si control a calitatii
c.Evalueaza calitatea rezultatelor proiectului

Abilitati
– de comunicare, necesare in special in proiectele de interes public;
– managementul riscului, al calitatii si abilitatea de urmarire si control al returului pe investitie;
– viziune de ansamblu asupra proiectului, de a corobora si intercala informatii care vin din domenii de activitate principial diferite;
– de a mentine cursul proiectului permanent catre realizarea obiectivului final.

Examenul de evaluare finala a cursantilor consta intr-un test grila si in elaborarea unui proiect care va fi prezentat in fata unei comisii. Cursantii vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel national de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
FORMATORI

ANEMONA MUNTEANU
A fost instruita de formatori americani in Romania (Opportunity Associates) si in SUA (Center for Development and Population Activities CEDPA, Washington). Ca formator lucreaza din 1995, mai ales pentru sectorul neguvernamental, dar are experienta si in lucru cu sectorul public (administratie si protectia copilului). Autor al manualului participantilor a€žDezvoltarea de abilitati managerialea€ pentru Exceed Consulting, dezvoltarea de materiale de training pentru programele UE: Phare, ISPA, SAPARD incluzand aspecte ale managementului de proiect.

BRUNO MASTAN
Consultant licitatii lucrari publice. Detine titlul de formator de profesionisti acreditat in reteaua MSF. si-a facut studiile la Academia de Studii Economice, facultatea relatii internationale-MBI-master (International Busisness Management). Experienta in formare in domeniul management si marketing (Centrul de Formare Profesionala in Cultura, Fundatia pentru Mestesuguri, autoritati locale din judetul Maramures, Fundatia Museatea Aromana). Co-Autor a€žManagementul si marketingul mestesugurilora€ si autor al programei cadru pentru formarea adultilor a€žAdulta€™s crafta€™s educationa€.

ROXANA DOBRI
Psiholog (2000). Detine titlul de Masterand in Politici Sociale ale Dezvoltarii. Psiholog in psihologia muncii si organizationala. Este formator Opportunity Associates Romania, formator acreditat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, formator in reteaua nationala pentru tineret ANSIT.

DANIEL CHIRILA
Asistent social (1998). Detine titlul de Masterand in Politici Sociale, formator in protectia si bunastarea copilului si familiei, formator in drepturile copilului, autor de ghiduri metodologice si standarde minime obligatorii in protectia copilului.

TATIANA MARTIS
Psiholog (2002). Detine titlul de Masterand in Advocacy si schimbari sociale. Formator acreditat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Peste 5 ani de experienta in coordonarea de proiecte nationale si regionale, experienta ca consultant in implementarea proiectelor, consultant in dezvoltare organizationala.

Locul desfasurarii cursurilor: Bucuresti, str. Occidentului, nr. 44, sector 1.
Organizam la solicitare si cursuri in judetele din tara.

Pentru inscrieri trimiteti un CV si o scrisoare de intentie prin email la adresele: [email protected] si [email protected] sau la numarul de fax: 021 311 23 05, tel. 021 310 89 06 sau 021 318 85 81.

Mijloace de acces:
a)De la Gara de Nord, iesirea din str. Grivitei cu troleibuzul 97 sau 65, se coboara la a 3-a statie numita Sfintii Voievozi (capatul liniei) si se merge putin inapoi pe linia troleibuzului pina la numarul 44.
b)De la Gara de Nord, iesirea din str. Grivitei, troleibuzul 86 sau 79, se coboara la a 2-a statie (Spitalul/Maternitatea Polizu) si se merge in directia de mers a troleibuzului pina la numarul 44 (aflat pe trotuarul din dreapta pe directia de mers).
c)De la Piata Romana, troleibuzul 86 sau 79, in directia Gara de Nord, se coboara la prima statie (Calea Victoriei) si se merge in directia de mers a troleibuzului pina la numarul 44 (aflat pe partea stanga pe directia de mers).
d)De la Piata Victoriei, se merge pe Calea Victoriei pina la prima intersectie cu semafor (aflata imediat dupa Muzeul Enescu) unde se face la dreapta si se merge pana la numarul 44 (aflat pe partea stanga pe directia de mers).

Sursa: Plandeafacere.ro

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.