Anunț finalizare proiect granturi capital de lucru DANKE CONSULTING SRL

0

DANKE CONSULTING SRL a finalizat în luna august 2022, implementarea proiectului „ComPetențe ReAdaptate la ocupațiile și nevoile din Industriile CompeTitive și elementele locale de educație pe domeniul MEDical-PractMED” Cod SMIS 131155, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si competențe Prioritatea de investiții: 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului

Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 186 de elevi din învățământul preuniversitar cu profilul medical de la Școala Postliceală Sanitară „Grigore Ghica-Vodă” din Iași prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, consilierii și orientării profesionale, înregistrării și dezvoltării a 30 de firme de exercițiu, pe o perioada de 24 de luni.

Rezultate atinse:

  1. Identificarea a opt parteneri noi de practică și continuarea/ consolidarea parteneriatelor existente între unitatea de învățământ și agenții economici;
  2. Organizarea de stagii de practică în domeniul medical postliceal pentru 188 de elevi din județul Iași;
  3. Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 188 de membri ai grupului țintă;
  4. Înscrierea și dezvoltarea a 30 de firme de exercițiu de către membrii grupului țintă;
  5. Creșterea gradului de conștientizare privind aplicabilitatea temelor orizontale POCU 2014-2020 în cadrul activității firmelor de exercițiu;
  6. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 188 de membri ai grupului țintă.

Data începerii: 17 august 2020
Data finalizării: 16 august 2022
Valoarea totală a proiectului: 2.337.495,15 LEI

Persoană de contact:
Dumitriu Maricel
Manager proiect
Email:[email protected]

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.