EVENIMENT DE INFORMARE GRUP ȚINTĂ “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”

0

Cod MySMIS 128617

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada septembrie 2020 – ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Network”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 13.834.730,15 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.759.520,65 lei.
Proiectul are ca obiectiv general înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Est și Sud-Est. Prin implementarea proiectului se va asigura îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale participanților, creșterea performanțelor lor în plan profesional, îmbunătățirea activității de management în cadrul întreprinderilor sociale nou înființate și consolidarea capacității acestora de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.

Prin operațiunile și activitățile sale, proiectul va asigura continuarea, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor după finalizarea programului. Printre acestea menționăm organizarea de evenimente și campanii mixte de informare, activități de formare antreprenorială, dar și mecanisme de susținere a întreprinderilor sociale, menite să întrerupă cercul vicios al excluziunii sociale, a sărăciei și a oricărei forme de discriminare în regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est, în special în rândul grupurilor vulnerabile.

Indicatorii asumați pentru implementarea proiectului “Social Entrepreneurs Network” sunt:

  • Entități de economie socială înființate ca urmare a sprijinului primit: 30 de entități;
  • Entități de economie socială care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului: 30 de entități;
  • Locuri de muncă create de întreprinderile de economie socială: 95 de locuri de muncă.

Mai multe detalii privind proiectul “Social Entrepreneurs Network” și modalitățile de implicare în activitățile derulate pot fi obținute prin participarea la Evenimentele de informare grup țintă organizate în cadrul proiectului. Următorul eveniment va avea loc în data de 14 OCTOMBRIE 2020, începând cu ora 11:00, în incinta IULIUS CONGRESS HALL, SALA VERDI din Strada Palas, nr. 7A, Iași, Județ Iași. Sunt invitate să participe la eveniment atât reprezentanți ai presei, cât şi a părților interesate în derularea proiectului.

Pentru informații suplimentare privind proiectul sau activitățile planificate, vă rugăm să ne contactați la telefon 021.312.68.93, email [email protected], website www.social-network.ro sau la adresa Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etajul 1, București.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.