Deschidere sesiune LEADER masura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare

0

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (GAL VP) anunta:  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru masura M3/3A – COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

Data lansarii apelului de selectie: 17 septembrie 2018

Masura lansata a apelului de selectie:

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.2/septembrie 2018

Beneficiari eligibili:

Parteneriatele, fara personalitate juridica constituite in baza unui Acord de Cooperare, si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile enumerate mai jos:

 • fermieri ;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodarii taranesti/familiale
 • ONG – organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale
 • Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
 • Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL

Astfel, beneficiarul  eligibil direct este o entitate din lista enumerata mai sus, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. In cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa.

Bugetul total al masurii  M3/3A din SDL – 80.000 euro

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe masura M3/3A – 80.000 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect:  80.000  euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil:

Pentru etapa 1 (intensitatea sprijinului este de 100%):

 • Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
 • Schimburi de experienta;
 • Actiuni specifice de formare;
 • Elaborarea de studii  privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri;
 • Actiuni de infiintare a formei asociative;

Pentru etapa 2 (intensitatea sprijinului difera, dupa caz):

 • costuri de functionare a retelei create in Etapa 1;
 • costurile directe aferente  investitiilor incluse in planul de afaceri;

TIP/CATEGORIE DE CHELTUIELI CE POT FI PREVAZUTE IN PLANUL DE MARKETING/STUDIU/PLAN DE AFACERI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR PROPUSE

INTENSITATEA SPRIJINULUI
Cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor (diurna), legate de activitatile parteneriatului, conform legislatiei nationale; 100%
Onorarii ale personalului (de exemplu angajat salariat in vederea asigurarii activitatii de secretariat, etc.);
Cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.
Cheltuieli legate de chirii pentru: echipamente, utilaje, mijloace transport marfa, standuri de comercializare, imobile necesare desfasurarii activitatii descrise in proiect (altele decat sediu) etc.
Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor, colaboratorilor externi, aferente activitatilor descrise in proiect si prestari servicii de catre acestia sau alte persoane/ entitati, inclusiv cheltuielile aferente salariului/ onorariului coordonatorului de proiect.
Activitati privind realizarea lanturilor scurte de aprovizionare si de piete locale si a dezvoltarii acestora:

Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune, chirii standuri de prezentare, personalizare echipamente, personalizare auto;

Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic realizarea de ambalaje, etichete pentru produsul ce va fi comercializat prin intermediul lantului scurt/ pietei locale*), creare/ achizitionare marca inregistrata (cheltuielile legate de achizitionarea marcii inregistrate nu pot depasi 5% din valoarea cheltuielilor eligibile), cheltuieli pentru protejarea marcii inregistrate (nu mai mult de 5% din valoarea cheltuielilor eligibile). Acestea vor respecta intensitatea maxima aferenta submasurii 4.2, respectiv 4.2a din PNDR (50%).
Investitii in constructii aferente activitatii de productie, procesare si/ comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect; Vor respecta intensitatea maxima aferenta submasurii/ submasurilor din care fac parte operatiunile.

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, judetul Iasi, incinta Primariei Popricani (etaj II),  in perioada 17 septembrie 2018 – 25 octombrie 2018, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului pentru masura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro .

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

Telefon fix: 0232.474.992, Email: [email protected]

 

Pentru mai multe informatii, va invitam sa consultati varianta detaliata a apelului, disponibil in format electronic sau tiparit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociatiei www.galvaleaprutului.ro, sectiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului afferent masurii M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regaseste pe site-ul nostru, la urmatoarea adresa https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/ .

La sediul GAL Valea Prutului se regaseste si verswiunea pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate afferent masurii lansate.

 

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.