Recrutare experti evaluatori proiecte POR 2014 – 2020 – Lideea

0

logo-lideea-tmLIDEEA recruteaza experti pentru construirea unei echipe de evaluatori proiecte finantate prin Fonduri Europene Structurale si de Investitii 2014 -2020. Cei interesati sunt rugati sa ne transmita un CV in format Europass la adresa de email [email protected] si vor fi contactati ulterior.

In particular suntem interesati de evaluatori pentru procedura de achizitie „Acord-cadru de servicii de evaluare a cererilor de finantare depuse pe Axele 1-10, in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Vest” care este deschisa in acest moment, cu termen de depunere a ofertelor 10 Octombrie 2016.

Activitatile ce vor fi desfasurate de catre expertii evaluatori sunt:

  • Evaluarea din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare si a documentatiei tehnice aferente (unde este cazul), inclusiv evaluarea din punctul de vedere a temelor orizontale (dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen, nediscriminarea) si inclusiv efecturare vizitei de teren.
  • Evaluarea pe teme specifice din punct de vedere tehnic si financiar a cererilor de finantare si a documentatiei tehnice aferente, inclusiv efectuarea vizitei pe teren.
  • Formularea de opinii in cadrul procesului de solutionare a contestatiilor.
  • Emiterea punctelor de vedere de specialitate.

Activitatile din cadrul acestui acord-cadru se vor derula la sediul secundar OI Nord-Vest (Cluj-Napoca).

Durata acordului-cadru: 4 ani.

Cerinte minime experti:

1.    Expert tehnic (inginer) – minim 4 experti
•    Diploma universitara sau echivalent in inginerie civila sau un domeniu similar;
•    Experienta de cel putin 3 ani in proiectare si/sau executie de proiecte de infrastructura;
•    Experienta ca evaluator tehnic – numar de CF-uri evaluate.

2.    Expert economist/financiar – minim 10 experti
•    Diploma universitara sau echivalent in stiinte economice/management/finante sau domeniu similar;
•    Experienta profesionala de cel putin 3 ani dupa domeniul studiilor universitare, in intocmirea/ analizarea aspectelor financiare ale proiectelor, inclusiv analiza cost-beneficiu, si/sau elaborarea de planuri de afaceri pentru clienti din sectorul public/privat.
•    Experienta ca evaluator financiar – numar de CF-uri evaluate.

3.    Expert eficienta energetica -minim 3 experti
•    Atestat auditor energetic conform Ordinului 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”.
•    Experienta ca evaluator in domeniul solicitat – numar de CF-uri evaluate.

4.    Expert dezvoltare durabila – minim 2 experti
•    Diploma universitara in stiinte de mediu, ecologie sau un domeniu similar;
•    Minim 3 ani experienta profesionala in analiza impactului asupra mediului a proiectelor de investitii.
•    Experienta ca evaluator in domeniul solicitat – numar de CF-uri evaluate.

5.    Expert egalitate de sanse / servicii sociale (teme orizontale) – minim 2 experti
•    Diploma universitara in stiinte sociale sau intr-un domeniu similar;
•    Experienta profesionala de minim 3 ani in implementarea politicilor privind serviciile sociale si/sau egalitate de sanse
•    Experienta evaluator teme orizontale – numar de CF-uri evaluate.

6.    Experti pe teme specifice – Expert monumente istorice – minim 1 expert
•    Experti/specialisti in patrimoniu cultural national, atestasi in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 si Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice.
•    Experienta ca evaluator in domeniul solicitat – numar de CF-uri evaluate.

Cei interesati sunt rugati sa transmita la adresa de email [email protected] urmatoarele documente:
•    CV-ul in format Europass, in format editabil si in format scanat, semnat si datat pe fiecare pagina, in care se va mentiona obligatoriu:
o    Tipul de evaluator (ex. evaluator egalitate de sanse etc.);
o    Experienta profesionala solicitata pentru pozitia vizata;
o    Numarul de cereri de finantare evaluate (a se avea in vedere si documentele suport ce pot fi prezentate pentru a sustine cele mentionate in CV).
•    Documente ce dovedesc indeplinirea cerintelor: diplome si/sau certificate, atestate, recomandari, adeverinte, contracte de munca/prestari servicii, fise de post etc.
•    Formularul 6 – Angajamentul de participare (se va transmite doar persoanelor selectate).

Termenul limita de transmitere a aplicatiilor si a documentelor solicitate este vineri, 7 octombrie 2016.
Vor fi contactati numai expertii care corespund profilului solicitat.

Mentionam faptul ca participarea la aceasta procedura cu un operator economic nu este exclusiva, un expert putand opta pentru mai multi competitori.

Website: www.lideea.eu

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.