Ce trebuie sa cunoastem despre contractul individual de munca pe durata determinata?

0

contract-individual-de-munca-pe-persioada-determinataAutor: Madalina Moceanu – Trainer Inspector Resurse Umane, Extreme Training

Potrivit art. 12 alin. 1 din Codul muncii, regula in domeniul resurselor umane este aceea ca orice contract individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

Asadar, prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. 1 din Codul muncii, angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile Codului muncii, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.

Reglementarea in ceea ce priveste contractul individual de munca pe durata determinata o regasim in art. 82-87 din Codul muncii.

Retinem ca, desi exista elemente asemanatoare in cazul contractului de munca pe perioada determinata si in cazul contractului de munca temporara, acestea nu trebuie confundate, fiind reglementate distinct in Codul Muncii.

Potrivit art. 82 alin. 2 din Codul muncii, contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.

Desi, de multe ori, in contractul individual de munca pe durata determinata se trece o perioada generica, cum ar fi o luna, trei luni, sase luni, un an etc., este recomandat sa fie trecuta data exacta a incetarii contractului de munca pentru a evita confuzii atat pentru parti, cat si pentru autoritatile competente, in cazul unui control.

Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83 din Codul muncii si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau a unei lucrari.

Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.

Subliniem faptul ca, in cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Potrivit art. 82 alin. 4 din Codul muncii, intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

Sunt considerate contracte succesive acele contracte individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata; astfel de contracte succesive nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Cazurile in care se poate incheia un contract individual de munca pentru o durata determinata sunt numai cele prevazute la art. 83 din Codul muncii, si anume:
a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
b) cresterea si/ sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;
d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;
e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi:
a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;
b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6 luni;
c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni.

Retinem si ca angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzatoare pregatirii lor profesionale si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului. O copie a anuntului respectiv se transmite de indata si sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.

Retinem si ca inceteaza de drept contractul de munca incheiat pe perioada determinata la momentul ajungerii la termen chiar daca angajatul se afla la acel moment in incapacitate temporara de munca; de asemenea, inceteaza de drept contractul de munca incheiat pe perioada determinata in cazul indeplinirii conditiei pana la care acesta a fost incheiat (de exemplu, revenirea titularului pe post).

Autor: Madalina Moceanu – Trainer Inspector Resurse Umane, Extreme Training

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.