Tot ce trebuie stiut despre o marca (XI)

0

COMPLETAREA CERERII DE  MARCA COMUNITARA SI PROCEDURA DE INREGISTRARE

Formularul cererii de inregistrare poate fi descarcat:
– fie accesand  pagina web a OSIM, utilizind adresa http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm, iar in pagina selectind „Formulare pentru utilizarea procedurilor de inregistrare, reinnoire, etc. a marcilor”, cu „link” catre pagina OHIM,

– fie accesand pagina OHIM, utilizind adresa http://www.oami.europa.eu/en/mark/marque/allforms.htm, selectind „Application for a community trademark” (sau, pentru explicatii, „Notes”), alegand limba in care doriti sa accesati documentul; pentru limba romana, se va accesa link-ul din dreptul abrevierii „RO”.

In ceea ce priveste completarea propriu-zisa a cererii, trebuie avut in vedere ca:
– in sectiunea corespunzatoare „LIMBILOR” utilizate in proceduri:
– in dreptunghiul cererii din dreptul rubricii „limba cererii sau codul ISO” se va completa (limba) „ROMaNa” (desigur, daca cererea este completata in limba romana), iar in caseta urmatoare se va completa (codul Romaniei, respectiv) „RO” daca formularul este completat ON-LINE, in dreptunghiurile respective se gasesc butoane marcate cu o sageata cu virful in jos, care actionate deschid liste din care se pot selecta limba si respectiv codul tarii, astfel neputandu-se completa.
– pentru „limba a doua”, utilizata pentru desfasurarea procedurilor, va trebui sa alegeti si sa bifati una din limbile: spaniola (ES), germana (DE), engleza (GB), franceza (FR) sau italiana (IT).
– in sectiunea „SOLICITANTI”, va trebui sa bifati, dupa caz, persoana fizica sau juridica; daca sunt mai multi solicitanti, se bifeaza caseta corespunzatoare „solicitanti multipli”, primul solicitant este completat (cu datele de identificare) in rubricile imediat urmatoare, iar ceilati, in una sau mai multe pagini aditionale.

In ceea ce priveste ordinea solicitantilor, este de stiut ca, in lipsa unui reprezentant desemnat, in derularea procedurilor, OHIM va coresponda cu primul solicitant.
– Pentru completarea sectiunii „Marca”, va recomandam, in primul rind, sa revedeti capitolul 11, in care am prezentat care sunt tipurile de marci comunitare; in functie de tipul marcii pe care doriti sa o inregistrati, va trebui sa bifati caseta corespunzatoare.
Daca marca este verbala, in spatiul din dreptul acestei rubrici, veti completa denumirea marcii (cuvinte, nume, sloganul, combinatii de cuvinte si cifre, etc.)
Daca marca este de alt tip decit verbala, bifati caseta din dreptul denumirii (marca) „Anexata” si atasati la cerere reprezentarea grafica a marcii; pentru cererile depuse ON-LINE, la formularul cererii va trebui sa atasati fisierul continind reprezentarea grafica a marcii.
– Daca marca dvs. nu este o marca individuala, ci una colectiva (marca ce urmeaza sa fie utilizata de o asociatie de producatori, sau de persoanele juridice de drept public, in conditii specifice, stipulate intr-un „Regulament de utilizare a marcii”), va trebui sa bifati caseta corespunzatoare din sectiunea „MARCa COLECTIVa” si sa anexati sau sa trimiteti ulterior „Regulament de utilizare a marcii”, bifind, deasemenea si caseta corespunzatoare situatiei de fapt.Chiar daca cererea are mai multi solicitanti, dar caseta „marca colectiva” nu e bifata, aceasta va fi tratata ca marca individuala.
– in sectiunea „Lista produselor si serviciilor” vor trebui trecute produsele si serviciile in legatura cu care marca este sau va fi utilizata.

OHIM recomanda utilizarea terminologiei din Clasificarea de la Nisa, inclusiv pe cea din lista alfabetica intocmita in temeiul respectivei clasificari; astfel, cererea va fi prelucrata mai usor si mai rapid.

In plus, exista termeni deja autorizati de OHIM, care pot fi copiati din baza de date Euroace (accesibila on-line la http://oami.eu.int/en/database/euroace.htm).

Daca solicitantul are depusa la OHIM o cerere anterioara, in locul  listei de produse si servicii se poate face trimitere la lista respectivei cereri anterioare de marca comunitara.

La rubrica „SEMNATURA” trebuie indicat in clar numele persoanei care va semna cererea (dupa caz, solicitantul sau, daca are un reprezentant, numele acestuia).

Veti remarca desigur ca, in formularul cererii, o serie de rubrici sunt marcate cu „*”; completarea acestor rubrici este obligatorie.

Pagina a doua contine informatii referitoare la:
– reprezentarea solicitantului prin mandatar sau prin salariat imputernicit; in acest caz, vor trebui completate datele de identificare ale reprezentantului si va trebui bifata caseta corespunzatoare calitatii acestuia.
Nota: dupa cum se constata, un salariat imputernicit va putea semna cererea de marca comunitara in numele societatii.
– in sectiunea „Prioritate invocata” vor trebui invocate (si dovedite) eventualele prioritati.
ATENTIE!
– Atit prioritatea unui prim depozit, cit si prioritatea de expozitie nu pot fi mai mari de 6 luni:
-Nu se admit prioritati in cascada;
– Daca priopritate unui prim depozit urmeaza unei prioritati de expozitie, impreuna, acestea nu pot depasi 6 luni de la data prioritatii de expozitie

Prioritatile pot fi invocate odata cu depunerea cererii, sau in maxim 2 luni de la depunerea acesteia.
– Senioritatea (sau vechimea marcii) se refera la marcile identice, avind liste de produse sau servicii identice, inregistrate in tari ale Uniunii si avind acelasi titular cu solicitantul cererii de marca comunitara; prin urmare, atunci cind se invoca o senioritate trebuie sa existe o tripla identitate: marca, lista de produse/servicii, titular marca veche / solicitant marca comunitara.

Daca se invoca o senioritate, trebuie indicate natura inregistrarii, numarul de inregistrare, data inregistrarii si statul membru in care aceasta produce efecte. Senioritatea poate fi revendicata odata cu depunerea cererii, in termen de doua luni de la data depunerii cererii sau in orice moment dupa inregistrarea marcii comunitare.

In cerere trebuie sa se precizeze daca documentele privind senioritatea sunt depuse impreuna cu cererea sau daca vor fi trimise la o data ulterioara.

NOTa:  Deoarece problemele legate de prioritate si respectiv de senioritate (vechimea marcii) sunt importante, daca sunteti in situatia de le invoca, va sfatuim sa apelati la un consilier in proprietate industriala

– Sectiunea „Transformarea in temeiul Protocolului de la Madrid” trebuie completata atunci cind, o cerere internationala, depusa in baza Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid, este transformata intr-o cerere de marca comunitara.
Daca sunteti in aceasta situatie, va sfatuim sa consultati mai intii un consilier in proprietate industriala si acesta va sti, desigur sa completeze rubrica.
– Sectiunea traduceri: in situatia in care cererea nu a fost depusa in una din cele cinci limbi oficiale ale OHIM (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola) solicitantul trebuie sa anexeze traducerea (in cea de-a doua limba, aleasa ca limba pentru desfasurarea procedurilor, in sectiunea „LIMBI”), a elementelor prevazute in aceasta sectiune si sa bifeze caseta corespunzatoare (evident, daca solicitantul nu revendica, de exemplu culori, nu va avea ce sa traduca si respectiv nu va avea de bifat caseta corespunzatoare).
– ultimile doua sectiuni au ca obiect plata taxelor, respectiv valoarea acestora, modul si termenul de plata.
Pentru detalii privind modul de completare a cererii, va recomandam sa consultati si „Notele” privind formularul de marca comunitara” (in acest sens, accesind adresa  http://www.osim.ro/marci/pmarc.htm, iar in pagina selectind „Formulare pentru utilizarea procedurilor de inregistrare,  reinnoire, etc. a marcilor”, cu „link” catre pagina OHIM,
– fie, direct accesind pagina OHIM, utilizind adresa http://www.oami.europa.eu/en/mark/marque/allforms.htm si selectind „Notes” pentru explicarea modului de completare pentru”Application for a community trademark”; daca  doriti sa accesati documentul; in limba romana, se va accesa link-ul din dreptul abrevierii „RO”.

PROCEDURA DE INREGISTRARE A MARCII COMUNITARE

FELICITARI! Daca cererea DVS, de inregistrare a marcii  comunitare, a ajuns la OHIM, parcurgerea procedurilor de inregistrare a marcii a inceput.

Care sunt etapele acestei proceduri?
Parcurgand prevederile Regulamentului CE 40/94, privind marca comunitara, rezulta ca la inregistrarea marcii comunitare, sunt parcurse urmatoarele etape:
– depunerea cererii de inregistrare la OHIM, care, asa cum am aratat, se poate face direct sau prin oficiile statelor membre UE ; pentru cererile internationale, depuse in baza «Sistemului Madrid», avind desemnata Uniunea Europeana, cea care trimite cererea la OHIM este Organizatia Mondiala a Propietatii Intelectuale (OMPI) ;
– examinarea preliminara : in aceasta faza sunt examinate conditiile pentru acordarea datei de depozit, cat si a celor pentru recunoasterea prioritatilor invocate, a senioritatilor, etc.; pentru cererile depuse in baza « Sistemului Madrid », examinarea preliminara este facuta de OMPI.

Daca cererea nu indeplineste conditiile pentru acordarea date de depozit, OHIM notifica solicitantul, acordindu-i 2 luni pentru rezolvarea deficientelor. Daca acestea sunt rezolvate in termen, procedura continua cu modificarea corespunzatoare a datei de depozit ; in caz contrar, procedura se inchide (si, important, solicitantul isi poate recupera taxele achitate).

Si pentru iregularitatile care nu tin de acordarea datei de depozit, solicitantul este notificat, dar, in acest caz, nerezolvarea acestora in termen nu mai are ca efect inchiderea procedurii, ci continuarea acesteia dar fara recunoasterea respectiveor drepturi (prioritate, senioritate, etc.) invocate.

Particularitati la examinarea preliminara a marcilor colective

Regulamentul CE 40/94 prevede (art 64) ca „pot constitui marci comunitare colective acele marci comunitare astfel denumite la depunere si destinate sa faca distinctie intre produsele sau serviciile membrilor asociatiei titulare din ale altor intreprinderi. Pot depune marci comunitare colective asociatiile de fabricanti, producatori, prestatori de servicii sau comercianti care, in termenii legislatiei care li se aplica, au capacitatea, in nume propriu, sa fie titularii unor drepturi sau obligatii de orice natura, sa atribuie contracte sau sa intocmeasca alte acte juridice si sa intenteze actiune in justitutie, precum si persoanele juridice care tin de dreptul public”.

Prin derogare de la motivele absolute de refuz, pot constitui marci comunitare colective si semnele sau indicatiile care pot servi, in comert, la desemnarea provenientei geografice a produselor sau serviciilor dar, in acest caz, o marca colectiva nu autorizeaza titularul sa interzica unui tert sa utilizeze in comert aceste semne sau indicatii, atat timp cat aceasta utilizare este facuta conform unei utilizari serioase in domeniul industrial sau comercial; in special, o astfel de marca nu poate fi opozabila unui tert abilitat sa utilizeze o denumire geografica.

Pentru inregistrarea marcilor colective comunitare trebuie sa existe un Regulament de utilizare a marcii care sa indice persoanele autorizate sa utilizeze marca, conditiile de afiliere la asociatie, precum si normele de utilizare a marcii, inclusiv sa nctiunile, in masura in care exista.

Regulamentul de utilizare a unei marci colective trebuie sa autorizeze orice persoana ale carei produse sau servicii provin din zona geografica respectiva sa devina membra a asociatiei care este titulara marcii.

Asadar, pentru marcile colective, suplimentar fata de marcile individuale, se examineaza existenta Regulamentului de utilizare a marcii si respectiv, a modului in care acest Regulament corespunde prevederilor legale.

In cazul in care se constata iregularitati, termenul de remediere a acestora este de 3 luni pentru cererile nationale si de 2 luni pentru cererile de inregistrare a marcilor comunitare.

Daca iregularitatile privind Regulamentul de utilizare nu sunt remediate in, termen, cererea se respinge.
– pentru cererile care au trecut de faza examinarii preliminare, OHIM intocmeste un raport de cercetare documentara, continind marcile comunitare care ar putea constitui drepturi anterioare in raport cu marca solicitata; dupa acordarea datei de depozit, OHIM comunica cererea si oficiilor nationale ale statelor membre ale Uniunii (care, in prealabil si-au exprimat acordul in acest sens) pentru intocmirea unor rapoarte de cercetare documentara, continand marcile nationale care ar putea constitui drepturi anterioare in raport cu marca solicitata. Oficiile nationale comunica OHIM raportele de cercetare documentara, iar acesta le transmite solicitantului impreuna cu raportul de cercetare documentara privind marca comunitara (solicitantul putand sa-si limiteze lista de produse/servicii sau sa-si retraga cererea).
– cererile sunt supuse apoi examinarii (de fond) in ceea ce priveste motivele absolute de refuz; fara ca acum sa intram in detalii, in aceasta faza se examineaza daca semnul solicitat a fi inregistrat ca marca, nu intra in categoria acelor semne care nu pot face obiectul unui drept exclusiv. in capitolul imediat urmator vom detalia care sunt aceste motive de refuz si de ce anumite categorii de semne nu pot fi inregistrate ca marci.
– sunt publicate cererile care au trecut faza examinarii de fond (pentru motive absolute); in ceea ce priveste cererile depuse pe cale internationala, acestea sunt republicate )publicarea acestora fiind deja facuta de OMPI, in „WIPO Gazette of International Marks”, imediat dupa examinarea preliminara.

Publicarea se face nu mai devreme de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat solicitantului rezultatul raportului de cercetare documentara; publicarea se face in  „Buletinul Marcilor Comunitare”.

Totodata, OHIM ii informeaza asupra publicarii cererii de marca comunitara pe titularii marcilor comunitare sau ai cererilor de marca comunitara anterioare mentionate in raportul de cercetare comunitara (ATENtIE, nu si pe titularii marcilor nationale sau ai cererilor de marci nationale anterioare); in acest fel, acestia sunt avizati asupra posibilitatii de a depune contestatii (echivalentul juridic fiind cel al opozitiilor din Legea 84/98) la cererea de inregistrare.

Observatie: incepand cu 10 martie 2008, intocmirea raportului de cerecetare documentara devine facultativa si se va face numai la cererea expresa (si evident a unei taxe suplimentare) a solicitantului cererii de inregistrare.
– dupa publicarea marcii, orice persoana interesata poate depune la OHIM observatii privind inregistrarea marcii ; observatiile se pot intemeia atat pe motivele absolute de refuz, cit si pe prevederile referitoare la calitatea solicitantului  (art. 7 si respectiv art. 5 din Regulamentul CE 40/94).

Tot dupa publicarea marcii, orice persoana interesata poate depune opozitie la inregistrarea unei marci, dar opozitiile se pot intemeia pe conflictul cu drepturi anterioare (art. 8 din Regulamentul CE 40/94).

Atat pentru cererile depuse pe cale regionala (la OHIM), cat si pentru cele depuse pe cale internationala (in baza Protocolului), termenul de depunere a observatiilor si opozitiilor este de 3 luni si se socoteste de la data publicarii efectuata de catre OHIM.

Detalierea procedurilor privind observatiile si opozitia tertilor  vor fi prezentate in capitolele urmatoare.
– examinarea eventualelor contestatii: daca in diverse faze ale procedurii, OHIM decide nerecunoasterea unor drepturi anterioare, respingerea sau limitarea, etc., cei interesati pot contesta aceste decizii.
– marcile care nu au fost respinse si care au o hotarire definitiva sunt inscrise in Registrul Marcilor Comunitare.
in figura care urmeaza este prezentata schematic procedura de inregistrare a marcii comunitare.

Puteti obtine detalii privind aceasta procedura, accesind:  http://www.oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm.

Sursa: Business-point.ro

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.