Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

0

In Romania, 1 din 100 de tineri decid sa inceapa o afacere pe cont propriu, fata de 1 din 4 tineri in Cehia, Polonia sau Ungaria. Foarte putini tineri demareaza o afacere pe cont propriu. Cele mai frecvente cauze invocate sunt lipsa banilor si birocratia.

„Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri” isi propune sa incurajeze si sa faciliteze aparitia unei noi generatii de antreprenori, sa cultive un mediu de afaceri in care fiecare intreprindere sa aiba acces efectiv la pietele de produse si servicii.

Status: ACTIV
Depunere incepand cu: 22.04.2013
Bugetul programului: 25.000.000 lei

Obiective

manager de proiect„Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri” urmareste:

  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor;
  • stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finantare;
  • facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti, care indeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de inscriere in program, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) au capacitate juridica deplina de exercitiu, au varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului;

b) anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu au mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;

c) infiinteaza pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei Ordonante de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;

d) declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;

e) sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.

Pentru incadrarea in Program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata;
b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 si ale Ordonantei de urgenta nr. 6 din 09.02.2011;
c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati;
d) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e) are in obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN).

In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele:

  • intermedieri financiare si asigurari;
  • tranzactii imobiliare;
  • activitati de jocuri de noroc si pariuri;
  • productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national;
  • activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Conditii financiare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 lei.

Tipuri de facilitati prevazute prin acest program:

a) acordarea de catre Ministerul Economiei a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalentul in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei;

b) garantii acordate de Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale FNGCIMM, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei;

c) scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Activitati si cheltuieli eligibile

Planul de afaceri trebuie sa cuprinda investitii in active corporale si/sau necorporale, pe o perioada determinata, in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale.

Planul de afaceri trebuie sa fie implementat pe teritoriul Romaniei si sa respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele legate de:

1) INVESTITIILE IN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

a) Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
b) Constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea1;
c) Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
f) Mijloace de transport marfa in directa legatura cu activitatile codului/codurilor CAEN. Autoturismele sunt eligibile in cadrul Programului numai pentru urmatoarele activitati: transporturi cu taxiuri, Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si Scoli de conducere.

2) INVESTITIILE IN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize, etichetare ecologica, etc.), realizare site.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:

a) Costuri de infiintare a firmei;
b) Costuri curente: materii prime, marfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare;
c) Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale)
d) Costuri de training si formare personal;
e) Servicii externe: contabilitate, consultanta fiscala/juridica/IT, etc. Consultanta pentru intocmirea planului de afaceri este singura cheltuiala care se poate realiza inainte de incheierea contractului. Cheltuielile cu serviciile de consultanta de orice tip nu pot depasi 10% din valoarea totala eligibila a proiectului;
f) Racorduri la retelele de utilitati publice, plata utilitatilor;
g) Chirii pentru spatii: solicitantul va face dovada inchirierii spatiului pentru care solicita chiria pe o perioada de minim 3 ani;
h) Costuri de promovare a activitatii: on-line, pe suport de hartie/electronic, alte tipuri de materiale, participare la targuri interne si internationale etc.

Procedura de inscriere

Cei interesati se pot inscrie in acest program incapand cu data de 22.04.2013.

Inscrierea in program se face on line atat de pe site-ulwww.minind.ro, la sectiunea „Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat” sau direct pe linkul http://programenationale2013.aippimm.ro.

Pentru participarea la Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola.

Dupa inregistrare se completeaza on line planul de afaceri si se incarca documentele insotitoare.

Depunerea candidaturilor este continua, pana la epuizarea bugetului.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului (DOC)
Anexa 1 – Model plan de afaceri (DOC)
Anexa 2 Documente Justificative (DOC)
Anexa 3 Contract de finantare (DOC)
Anexa 4 Lista OTIMMC (DOC)
Anexa 5 Angajament Raportare (DOC)
Anexa 6 Cerere tip Acord Principiu pentru finantare (DOC)
Anexa 7 Cerere de tragere (DOC)
Anexa 8 Formular Raportare (DOC)
OUG 6/2011 (PDF)
HG 96/2011 (PDF)

Finantator: Ministerul Economiei
Sursa: Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.