Guvernul a adoptat ajutoare de stat pentru interprinderi mari

0

2 octombrie 2007

Operatorii economici care realizeaza investitii a caror valoare depaseste echivalentul in lei a 30 de milioane de euro si creeaza cel putin 300 de noi locuri de munca urmare a realizarii investitiei initiale, pot beneficia de o schema de ajutor de stat avand ca obiect dezvoltarea regionala.

Sunt eligibile pentru acest tip de ajutor intreprinderile inregistrate conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, care au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania.

Investitiile sau locurile de munca nou create pot fi realizate in toate sectoarele de activitate cu exceptia pescuitului, industriei carbonifere, siderurgiei, transportului, constructiilor de nave maritime, fibrelor sintetice, producerii initiale a unor categorii de produse agricole.

Ajutorul de stat instituit prin acest act normativ se acorda intreprinderilor pentru realizarea unei investitii initiale. Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un agent economic este echivalentul in lei a 28,125 milioane de euro, daca realizeaza investitii si creeaza locuri de munca ca urmare a unei investitii initiale in orice regiune de dezvoltare, mai putin regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti – Ilfov.

Pentru investitiile si locurile de munca realizate in aceasta regiune de dezvoltare nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia un agent economic este echivalentul in lei al sumei de 22,5 milioane de euro.

Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2007-2011, cu posibilitatea prelungirii. Bugetul total maxim al acestei scheme este echivalentul in lei a 500 de milioane de euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor cinci ani. Pentru 2007 bugetul acestei scheme este echivalentul in lei a 10 milioane euro.

Actul normativ nu se aplica intreprinderilor aflate in urmatoarele situatii:

  • Sunt considerate "firme in dificultate" in sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;
  • Sunt firme impotriva carora a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata. De asemenea, nu pot beneficia de ajutor de stat intreprinderile care inregistreaza debite restante la bugetul general consolidat si nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau alte situatii reglementate de lege.

Potrivit acestei Hotarari, intreprinderile nu pot beneficia de urmatoarele tipuri de ajutor de stat: ajutoarele in favoarea activitatilor legate de export si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de stabilirea si operarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli legate de activitatea de export; ajutor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul produselor de import; ajutor pentru intreprinderile mici nou create cu exceptia ajutorului pentru investitii sau consultanta aferenta investitiilor; ajutor pentru operare.

Numarul estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat potrivit schemei prezentului act normativ este de 110, numarul mediu anual de beneficiari fiind de 22.

Sursa: Finantare.ro, 2 octombrie 2007

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.