Mediul antreprenorial in contact cu Start-up-urile din judetul Teleorman

0

Universitatea “Valahia” din Târgoviște, în parteneriat cu Loop Operations S.R.L. și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, implementează proiectul ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia, cod SMIS 105825, a cărui valoare totală este de 11.014.407, 44 lei.

În data de 11.02.2020, ora 12:00, la Facultea de Științe și Inginerie Alexandria, situat în Campusul Universității Valahia din Târgoviște, Soseaua Tr. Măgurele, nr. 1-3, Alexandria, jud. Teleorman va fi organizată dezbaterea “Mediul antreprenorial în contact cu Start-up-urile din județul Teleorman”.

În cadrul proiectului sunt finanțate și 8 start-up-uri din județul Teleroman. Având în vedere dificultățile cu care se confruntă antreprenorii la început de drum, în același timp oportunitățile de piață care pot fi fructificate, ne dorim să facilităm pentru beneficiarii proiectului nostru întâlniri de networking în cadrul cărora să interacționeze cutineri antreprenori din județul Argeș doritori să cunoască și să realizeze noi contacte de business, să-și prezinte propria afacere și produsele/serviciile pe care le realizează, să adreseze întrebări și să primească răspunsuri la problemele de piață cu care se confruntă. Deasemeni, considerăm că ar fi în beneficiul mediului de afaceri local dacă am facilita un eveniment de networking între antreprenorii beneficiari ai Programului România Start-Up Plus din județul Teleroman.

Sunt invitați să participe reprezentanți ai mediului de afaceri, patronatelor, administrației publice locale și beneficiari ai Programului România Start-Up Plus.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin susținerea înființării a 40 de întreprinderi inovatoare și sustenabile cu profil non – agricol, precum și a 80 de noi locuri de munca în zonele urbane din regiunea Sud Muntenia printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor antreprenoriale a 400 de persoane prin mentorat, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare și sprijin financiar.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt:
R0.1.1 – 1 Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata; R0.1.2 Rapoarte de activitate si fise de pontaj lunare realizate; R0.1.3 Planul achizitiilor publice intocmit si actualizat; R0.1.4 Documentatii de achizitie realizate; R0.1.5 Proceduri de achizitie derulate; R0.1.6 Contracte de furnizare / prestari servicii intocmite; R0.1.7 Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate si rambursate; R0.2.1 2 conferinte ale proiectului (de lansare si incheiere) organizate; R0.2.2 25 de comunicate de presa in media scrisa si online; R0.2.3 1 pagina de web a proiectului, creata, dezvoltata si actualizata periodic pe parcursul implementarii proiectului; R1.1 – 1 campanie de promovare a antreprenoriatului şi informare a publicului ţintă derulată; R1.2 – 7 evenimente locale de promovare a antreprenoriatului derulate in cadrul campaniei de promovare; R2.1 – 400 de persoane interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului; R2.2 – 200 de persoane somere şi inactive interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului; R2.3 – 200 de angajati şi inactive interesate sa inceapa o afacere pe cont propriu selectate in cadrul proiectului; R3.1 – 400 de participati la cursurile de competenţe antreprenoriale; R3.2 – 20 de grupe de formare antreprenoriala organizate; R3.3 cel puţin o grupă de formare antreprenorială organizată în fiecare judeţ din regiunea Sud Muntenia; R3.4 – 400 de planuri de afaceri elaborate în cadrul cursurilor de formare antreprenorială; R3.5 – 400 de certificate ANC emise absolvenţilor; R3.6 – 800 de ore de curs de formare antreprenoriala; R3.7 – 1 platforma de formare dezvoltata; R3.8 – 1 suport de curs actualizat la standarde; R4.1 – 1 platforma de selecţie GT, selecţie de planuri de afaceri şi monitorizare a afacerilor adaptată cerinţelor proiectului; R4.2 – 1 concurs de planuri de afaceri organizat; R4.3 – 1 Metodologie pentru selectia afacerilor realizata; R4.4 40 de afaceri selectate pentru sprijinire; R4.5 – 40 de antreprenori – mentori identificati; R4.6 – 40 de rapoarte de stagii realizate; R5.1 – 60 ore de mentorat acordat pentru fiecare antreprenor pentru dezvoltarea planului de afaceri şi planului de implementare – în cadrul programului de incubare; R5.2- 40 de afaceri înfiinţate; R5.3 – 80 de locuri de muncă create; R6.1 – 1 centru de afaceri înfiinţat; R6.2 – 7 evenimente de consultare a mediului de afaceri si stakeholder engagement organizate în cadrul centrului de afaceri; R6.3 – 1 baromentru al mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia publicat; R6.4 – 1 campanie de stakeholder engagement derulata; R6.5 – 1 metodologie de stimulare a micro climatelor pentru sustinerea afacerilor; R7.1 – 40 de afaceri sustenabile monitorizate care isi continua activitatea si asigura mentinerea locurilor de munca; 7.2 – 1 raport de sustenabilitate realizat; R2.1.1 – O metodologie de recrutare si selectie a grupului tinta elaborata in cadrul proiectului; R4.5 – 4 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă; R4.6 – 4 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri pt sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile; R4.7 – 4 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri care contribuie la dezvoltarea tehnologiei şi/sau a inovării, prin derularea de activităţi specifice, in domeniile prioritare SNC; R4.8 – 10 afaceri selectate pentru finantare propun măsuri de implementare a unor soluţii TIC in activitatea economica principala; R5.1.1 – un program de incubare „InGenius Bootcamp”dezvoltat şi implementat.; R5.1.2 – 12 evenimente de business organizate, sub conceptul ”working dinner”; R6.2.2 – 24 de evenimente de business organizate sub egida InGenius Networking; R7.1.1 – Metodologie de monitorizare a afacerilor adaptata si dezvoltata in cadrul proiectului.

Invităm toți factorii interesați din regiunea Sud-Muntenia să se alăture demersului nostru.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Date de contact: www. valahia.ro, [email protected], tel: +40/245/206101, Str. Aleea Sinaia, nr. 13,130004 Târgoviște, Dâmbovița


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Apelul pentru proiecte POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”
Contract: POCU/82/3/7/105825

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.