ECONOMIA SOCIALĂ Proiect ‘‘Social Entrepreneurs Nation’’, Cod MySMIS 128618

0

Data: 11.02.2021

În calitate de beneficiar, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) împlementează în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Nation”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 13.867.340,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.787.239,03 lei.

De-a lungul timpului, economia socială a primit multe definiții. Însă, indiferent de definiția dată conceptului de economie socială, scopul principal al „celui de-al treilea sector al economiei” este același: oferirea de noi oportunități persoanelor din grupurile defavorizate și investirea profiturilor în scopuri sociale.

În ultimii ani, România s-a alăturat țărilor UE prin dezvoltarea tendinței către economie socială, care s-a extins într-o diversitate de tipuri de organizații și domenii.

Din 2015 există o lege dedicată economiei sociale, Legea nr. 219/2015, ale cărui reguli au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern 585/2016, care prevede un sistem de certificare a întreprinderilor care operează în acest sector, ca întreprinderi sociale.
Conform acestei legi, economia socială este: „ansamblul de activități organizate independent în sectorul public, al cărui scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și/sau interese nepatrimoniale personale prin creșterea ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și/sau producția și furnizarea de bunuri, servicii și/sau lucrări către aceste persoane”. (Legea nr. 219/2015 – Legea economiei sociale)

Întreprinderile sociale pot fi o soluție pentru rezolvarea deficiențelor sociale și economice, pe baza următoarelor considerente:

  • Sunt structuri ce permit și încurajează angajarea în mare parte a persoanelor vulnerabile;
  • Întreprind acțiuni care au ca scop dezvoltarea competențelor în diverse meserii prin cursuri de formare pentru persoanele vulnerabile;
  • Revalorizează meșteșugurile tradiționale, deoarece fiecare întreprindere socială este creată pe baza potențialului cultural specific al zonei în care este stabilită;
  • Dezvoltă economia locală, folosind resurse comunitare și contribuind la reducerea șomajului.

Mai multe detalii privind proiectul și activitățile planificate pot fi obținute prin participarea la Evenimentul de informare grup țintă organizat pentru regiunea Nord – Vest în data de 11 FEBRUARIE 2021, începând cu ora 14:30, pe platforma online ZOOM sau la telefon 021.312.68.93, email [email protected], website www.social-entrepreneurs.ro și la adresa Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etajul 1, București.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.