ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”

0

Cod MySMIS 128617

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada septembrie 2020 – ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Network”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul are ca obiectiv general înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Est și Sud-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 120 de persoane care doresc să inițieze o întreprindere socială prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, managementului strategic și marketingului digital.
 • Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.
 • Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 30 de întreprinderi de economie socială.
 • Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Est și a regiunii Sud-Est prin crearea a 95 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate.
 • Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori sociali să angajeze persoane din grupuri vulnerabile.

Principalele rezultate așteptate în urma derulării proiectului “Social Entrepreneurs Network” sunt:

 • 30 de entități de economie socială înființate ca urmare a sprijinului primit;
 • 30 de entități de economie socială care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului;
 • 95 de locuri de muncă create de întreprinderile de economie socială;
 • Realizarea unei campanii de informare a publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului;
 • Comunicate de presă cu privire la scopul, obiectivele, respectiv rezultatele proiectului;
 • Derularea unui program de formare antreprenorială specifică;
 • Organizarea unei conferințe de diseminare a rezultatelor proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 13.834.730,15 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.759.520,65 lei.

Perioada de implementare: septembrie 2020 – ianuarie 2023.

Mai multe informații privind acest proiect puteți obține la telefon 021.312.68.93, email [email protected], website www.social-network.ro sau la adresa Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etajul 1, București.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.