ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”

0

Data: 02.03.2020

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) implementează în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Nation”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este de 13.867.340,00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.787.239,03 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă înființarea de întreprinderi sociale în vederea integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei din regiunile Nord-Vest și Vest. Obiectivul general este în linie cu prioritatea de investiții 9.v “Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă” și cu obiectivul specific 4.16 din POCU 2014-2020, respectiv “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto sustenabilă”.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

  1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, manageriale și de marketing și susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 120 de persoane care doresc să inițieze o întreprindere socială prin participarea la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului, managementului strategic și marketingului digital.
  2. Creșterea gradului de informare și de conștientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului social, care poate fi o opțiune de carieră pentru fiecare, prin desfășurarea unei campanii de promovare la nivelul regiunii de implementare.
  3. Încurajarea antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru 30 de întreprinderi de economie socială.
  4. Creșterea ocupării la nivelul regiunii Nord-Vest și a regiunii Vest prin crearea a 95 de locuri de muncă în întreprinderile de economie socială nou înființate.
  5. Promovarea inovării sociale prin încurajarea viitorilor antreprenori sociali să angajeze persoane din grupuri vulnerabile; prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii Nord-Vest și regiunii Vest care vor implica stakeholderii relevanți pentru promovarea antreprenoriatului; prin organizarea “Zilei porților deschise” de către 30 dintre întreprinderile finanțate și prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes în cadrul activităților proiectului.

Mai multe informații privind proiectul “Social Entrepreneurs Nation” pot fi obținute la telefon 021.312.68.93, email [email protected], website www.social-entrepreneurs.ro sau la adresa Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etajul 1, București.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.