Surse de finantare pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi din spatiul rural – PNDR Masura 312

0

Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi in vederea crearii si mentinerii locurilor de munca in spatiul rural

Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”

Obiectivele principale ale programului
Masura 312 are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.
Obiectivele specifice se refera la:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
3. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.
Obiectivele operationale se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul rural;
2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
3. Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

Solicitanti eligibili
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:
Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in legislatia nationala in vigoare;
Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de finantare.

Activitati eligibile
In cadrul Masurii 312 sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre micro-intreprinderile existente cat si cele nou infiintate din sectoarele non-agricole, in spatiul rural.
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/sau necorporale din domeniul nonagricol, dupa cum urmeaza:
a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect – precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);
Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect si se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ. Exemple de mijloace de transport specializate: ambulanta, vidanja, masina de gunoi, dric, etc.
Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru, precum si a mijloacelor de tractare de tipul cap – tractor.
Integrarea fortata a unui mijloc de transport in cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde definitiei din ghid si respectiv, din legislatia in vigoare (HG 224/2008 cu modificarile si completarile ulterioare), se considera creare de conditii artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect.
Achizitionarea de echipamente care furnizeaza energie regenerabila (de exemplu panouri fotovoltaice, solare, pompe geotermale etc.) pentru cladiri utilizate prin contract cu drept de folosinta este considerata modernizare a cladirii si nu este cheltuiala eligibila.

b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.
In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:
i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
b. Servicii de conectare si difuzare internet;
c. Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
d. Servicii medicale
e. Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

iv. Investitii in producerea de energie regenerabila
Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii.
Important! Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica, biomasa numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este/ va fi autorizat.
In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului.
Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A.

Conditii de finantare
Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-intreprinderi
In cazul in care proiectele prevad activitati de productie de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de pana la 85% din totalul cheltuielilor eligibile.
Procentul de 85% se aplica numai activitatilor incluse in codurile CAEN cuprinse in Anexa 9B – „Lista codurilor CAEN de productie de bunuri”. In situatia proiectelor care vizeaza atat activitati de productie de bunuri cat si servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investitie, iar in aceasta situatie se vor elabora bugete distincte.

Valoarea maxima a sprijinului va fi de:
50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca persoana fizica autorizata, intreprindere familiala;
100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
200.000 Euro/ proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala.

Termene limita
UPDATE! Proiectele se depun in perioada 3 – 28 septembrie 2012.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Website-ul programului
http://apdrp.ro/content.aspx?item=1972&lang=RO

Ghidul programului

Ghidul Solicitantului PNDR M312 Microintreprinderi Iulie 2012
Ghidul Solicitantului PNDR M312 Microintreprinderi Iulie 2012

Ghidul_Solicitantului_PNDR_M312_microintreprinderi_iulie_2012.pdf
734.3 KiB
Detalii...
 

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.