Finantare pentru dezvoltare de produse – sisteme – tehnologii

0

Scop:
Stimularea performantelor tehnologice si economice ale companiilor romanesti, prin finantarea acelor entitati care au istoric, maturitate si capacitatea de a transforma idei in produse si tehnologii inovative cu potential de piata real.

Obiective:

 • realizarea de catre operatori economici a unor produse si tehnologii noi, inovative, care au la baza rezultate ale cercetarii si care prezinta potential evaluabil de exploatare comerciala pe piata interna si internationala;
 • stimularea IMM-urilor de a considera inovarea drept o strategie de dezvoltare, atat prin dezvoltarea de capacitati proprii de cercetare, cat si prin accesarea facilitatilor experimentale disponibile in entitatile de cercetare din Romania;
 • antrenarea in circuitul economiei reale a rezultatelor investitiilor private in cercetare/inovare;
 • intarirea cooperarii intre diferitele entitati din lantul economic astfel incat sa fie angrenate toate verigile, respectiv: idee, concept, proiectare, model experimental, prototip, teste de validare a solutiilor, proiectare tehnologica, productie de serie, promovare, marketing si vanzare de produse inovative cu valoare adaugata mare.
 • Se are in vedere intarirea capacitatii de inovare a intreprinderilor si consolidarea contributiei acestora la crearea de noi produse / sisteme / tehnologii / bazate pe valorificarea rezultatelor cercetarii.

Domenii specifice si tematici prioritare
Pentru competitia 2012 vor fi acceptate propuneri ale proiectelor pentru urmatoarele domenii de cercetare:
1. Tehnologia informatiei si comunicatii
2. Energie
3. Mediu
4. Sanatate
5. Agricultura, siguranta si securitate alimentara
6. Biotehnologii
7. Materiale, procese si produse inovative
8. Spatiu si securitate
9. Cercetare socio-economica si umanista

Solicitantii eligibili:
1. Intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari conform definitiilor din schema de ajutor de stat N542/2007.
2. Consortii constituite din persoane juridice, cu acordul partilor, avand ca si coordonator o intreprindere. in situatia in care, din consortiu de persoane juridice face parte numai o intreprindere, aceasta intreprindere trebuie sa deruleze cel putin 75% din valoarea proiectului, iar daca sunt mai multe intreprinderi, coordonatorul trebuie sa deruleze activitati a caror valoare sa fie de cel putin 50% din valoarea proiectului.
3. Solicitantul persoana juridica (coordonatorul in cazul unui consortiu) si membrii consortiului trebuie sa aiba o activitate economica de cel putin 3 ani, iar rezultatul net al ultimului an financiar sa fie pozitiv sau media rezultatelor financiare ai ultimilor 3 ani sa fie pozitiva.
4. Media cifrei de afaceri a solicitantului pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea totala a proiectului respectiv, in cazul unui consortiu, media cifrelor de afaceri ale intreprinderilor pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea totala a proiectului.
5. Solicitantul intreprindere, sau unul dintre membrii consortiului, sa fi finalizat in ultimii 3 ani cel putin un proiect de cercetare/dezvoltare/inovare cu o valoare a proiectului de cel putin 50% din valoarea totala a proiectului propus in prezentul program de finantare.
6. Cererile de finantare supuse evaluarii trebuie sa cuprinda un studiu de fezabilitate si plan de afaceri, prezentat in cadrul propunerii, ca parte integranta a acesteia.
7. Declaratie pe propria raspundere, prin care se solicitantul se angajeaza sa sustina aceasta suma din surse proprii, in cazul acceptarii la finantare a propunerii de proiect.
8. Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unei activitati deja finantate sau in curs de finantare din alte surse bugetare.
9. In cadrul unui consortiu nu pot exista intreprinderi care pot exercita influente asupra coordonatorului, ca actionari sau membri.
Durata proiectului este de maximum 36 luni la care se adauga o perioada de monitorizare anuala a efectelor economice pentru inca 36 de luni de la finalizarea proiectului.
Raportarea efectelor economice se realizeaza obligatoriu de catre intreprinderi, din surse proprii cheltuieli neeligibile, intr-o perioada de maxim 36 luni de la introducerea in fabricatie / punerea in functiune / operare / aplicare /valorificare a drepturilor de proprietate intelectuala;

Buget:
Valoarea totala a unui proiect nu este limitata superior, insa vor fi acceptate doar propuneri de proiecte cu un buget total de minim 6.000.000 lei.
Finantarea maxima acordata de la bugetul de stat pentru un proiect este de 6.000.000 lei. Aceasta suma poate acoperi maxim 40% din totalul cheltuielilor eligibile. in timpul derularii contractului de finantare se poate acorda un bonus de 10%, acoperind in total maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, in situatia realizarii unuia dintre indicatorii de performanta.
Bugetul total al competitiei este de 200.000.000 lei.

Tipuri de activitati eligibile

 • activitati de cercetare industriala;
 • activitati de dezvoltare experimentala (independente sau in colaborare);
 • studii de fezabilitate tehnica pentru cercetare industriala;
 • studii de fezabilitate tehnica pentru dezvoltare experimentala;
 • protejarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala pentru cercetare industriala;
 • protejarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala pentru dezvoltare experimentala;
 • Totalul activitatilor de cerecetare industriala sa nu depaseasca 40% iar totalul activitatilor de dezvoltare experimentala sa fie mimim 60%.

Depunerea cererilor de finantare se face intr-o singura etapa, utilizandu-se platforma de depunere online www.uefiscdi-direct.ro (ce va fi disponibila incepand cu 1 septembrie 2012).

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiect este 30.09.2012.
Persoana de contact: Marius Mitroi – Telefon: 021 3023859; Email: [email protected]
Emilia Dumitras – Telefon: 021 3023868; Email: [email protected]
Corina Lica – Telefon: 021 3080584 ; Email: [email protected]cdi.ro

Finantator: Guvernul Romaniei
Sursa: CNCS
Website-ul programului: http://www.uefiscdi.gov.ro/articole/3123/Pachetul-de-informatii.html
Ghidul programului:

PACHET INOVARE DPST 31 07 2012 - Corectat
PACHET INOVARE DPST 31 07 2012 - Corectat

PACHET_INOVARE DPST 31 07 2012 - corectat.pdf
806.9 KiB
Detalii...

Mai multe informatii despre finantari si finantatori gasiti pe www.finantare.ro.

Share.

Leave A Reply

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.