Conferinta Nationala Achizitiile publice in Romania, 29 martie 2013

0

proiect-conta-plusPROIECT CONTAPLUS – marca inregistrata a TSI CONSULTANTA & TRAINING SRL BUCURESTI – organizeaza pe data de 29 martie 2013, Conferinta Nationala – ACHIZITIILE PUBLICE IN ROMANIA, pe tema NOI MODIFICARI ADUSE O.U.G. 34/2006.

In cadrul  Conferintei Nationale  de Achizitii publice au fost invitati:

 • Dl. EUGEN TEODOROVICI – Ministru al Afacerilor Europene;
 • Dl. LUCIAN DAN VLADESCU – Presedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.);
 • Dna. CRISTINA SPOIALA – Sef Serviciu – (A.N.R.M.A.P.);
 • Dna. SILVIANA SIMION – expert in lansarea procedurilor de achizitie publica prin SEAP; (A.N.R.M.A.P.);
 • Dna. VICTORIA HODINA –  Ministerul Finantelor Publice – managementul la nivel central al proiectelor cu finantare europeana (Oficiul de Plati si Contractare Phare, Autoritatea de Management ex-ISPA).
 • Dl. COSTACHE CONSTATIN – presedinte complet 1, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;
 • Dl. VIOREL PARVU presedinte complet 3, membru al Colegiului C.N.S.C. – Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor;
 • Dna. DIANA SPINCIU – Partener DatesRO – Consultant Achizitii Publice.

Evenimentul va aborda cu prioritate rolul si atributiile institutiilor implicate in derularea procedurilor de achizitii publice si cel de gestionare a finantarilor publice si a fondurilor europene, in vederea identificarii punctelor nevralgice, potential generatoare de litigii. Conferinta de Achizitii Publice, se doreste a fi o platforma de networking si training pentru experti, consultanti, juristi, economisti, etc.

Din problematica abordarilor, am selectat:

 • NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE: OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr. 34/2006 publicata in M.Of. nr.827/10.12.2012.
 • PROIECT LEGISLATIV DE MODIFICARE A HG 925/2006 PRIVID NORMELE DE APLICARE A O.U.G. NR. 34/2006. INSTRUCTIUNI.
 • PLANIFICAREA ACHIZITIILOR PUBLICE iN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE. PROGRAMUL ANUAL CA INSTRUMENT MANAGERIAL. COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE; ORGANIZARE SI ATRIBUTII; COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE;
 • PROCEDURI. ACHIZITIA DE PRODUSE. ACHIZITIA DE SERVICII. ACHIZITIA DE LUCRARI.
 • NEGOCIEREA FARA PUBLICARE A UNUI ANUNT FARA PUBLICARE, CA EXCEPTIE.
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • REGULI DE PARTICIPARE.CONFLICT DE INTERESE. Evitarea conflictului de interese – Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 170 / 2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public. Rolul A.N.I. in identificarea/impiedicarea conflictelor de interese;
 • EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 509 / 2011; Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 171/ 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul D.A.;
 • DOCUMETATIA DE ATRIBUIRE. FACTORI DE EVALUARE. MOSTRE. CAIETUL DE SARCINI. ATRIBUIRE PE LOTURI. Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
 • CRITERII DE CLARIFICARE SI SELECTIE.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • OFERTA. EVALUAREA OFERTEI. Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • NOTIFICAREA ACHIZITIILOR DIRECTE IN SEAP.
 • INCHEIEREA CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU.
 • ACTE ADITIONALE. Modalitatile de ajustare/actualizare a pretului contractului de achizitie publica;
 • ACORDUL CADRU SI CONTRACTELE SUBSECVENTE. Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre A.N.R.M.A.P.; Documente constatatoare.
 • SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR. Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la C.N.S.C.; Sanctiuni pentru contestatii;
 • NOI REGULI IN VIGOARE, IN LANSAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN S.E.A.P.. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P. Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE DE JUSTITIE IN MATERIA ACHIZITIILOR PUBLICE.
 • ROLUL U.C.V.A.P. IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA – OBSERVATOR.
 • Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de participant.

Participare: La manifestare sunt asteptati peste 200 de participanti atat din partea autoritatilor contractante, cat si din partea operatori economici.

In urma participarii la acest eveniment se acorda CERTIFICAT DE PARTICIPARE.

Taxa de participare: 400 lei (exclusiv TVA).

Contact: Silvana Oprea
Telefon: 0735.211.513
E-mail: [email protected]

Share.

Leave A Reply