Workshop Managementul proiectelor europene si procedura de atribuire a achizitiilor publice, 13-16 noiembrie 2012, Bucuresti – U.S.A.M.V

0

Lectori:

 • Aida CATANA – Senior Consultant – Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, specialist in management de proiect, elaborarea cererilor de finantare in vederea obtinerii fondurilor europene, realizarea de documente in domeniul planificarii strategice in context european.
 • Cezarina FALAN – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrari de specialitate ce vizeaza domeniul achizitiilor publice.
 • Violeta STEFANESCU – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, cu vasta experienta in traducerea si revizia juridica a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul fondurilor europene.

Modulul 1. Managementul de proiect

 • Etapele Project Cycle Management: planificare, identificare, formulare, implementare, audit si evaluare;
 • Analiza SWOT;
 • Arborele problema;
 • Actorii intersati si matricea actorilor;
 • Identificarea grupului tinta;
 • Stabilirea obiectivitatilor;
 • Stabilirea activitatilor;
 • Durata si succesiunea activitatilor;
 • Diagrama Gantt;
 • Planul resuselor;
 • Planul de achizitii;
 • Estimarea bugetara;
 • Asigurarea dezvoltarii durabile;
 • Egalitatea de sanse;
 • Sustenabilitate.

Modulul 2. Achizitiile publice in contextul proiectelor cofinantate din fonduri europene

 • Cele mai recente modificari ale legislatiei europene si romanesti in domeniul achizitiilor publice;
 • Institutii relevante pentru sistemul achizitiilor publice (competentele ANRMAP, UCVAP, CNSC, Autoritatilor de Management);
 • Principii de baza si concepte relevante pentru procesul de achizitie publica: Achizitorii publici si privati (autoritati contractante si operatori economici privati);
 • Studii de caz, exemple practice, hotarari judecatoresti europene si romanesti;
 • Estimarea valorii contractelor de achizitie publica si tipurile de proceduri aplicabile (regulile de estimare a valorii contractelor de achizitie; noile praguri valorice;  determinarea procedurii aplicabile in raport cu pragurile valorice);
 • Elaborarea documentatiei de atribuire – specificatiile tehnice, criteriile de calificare/selectie, criteriile de atribuire, calendarul procedurii de atribuire, elaborarea documentatiei de atribuire;
 • Achizitiile publice ecologice – instrument de eficientizare a costurilor si de promovare a dezvoltarii durabile;
 • Contestarea procedurilor de atribuire.

Modul 3. Exemple practice  privind pentru elaborarea si prezentarea ofertei – aplicatii;

 • Cum sa evitam respingerea documentatiei de atribuire de catre A.N.R.M.A.P. – motive de respingere si greseli frecvente  in  elaborearea documentatiei de atribuire;
 • Transmiterea documentatiei de atribuire catre A.N.R.M.A.P.spre verificare;
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin S.E.A.P. – Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.
 • Atribuirea contractelor de achizitii publice;
 • Cai de atac (contestatia si actiunea in justitie);
 • Controlul A.N.R.M.A.P. si D.N.A;
 • Motivatie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finantate din instrumente structurale;
 • Problematica cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora;
 • Eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare cu A.N.R.M.A.P.
 • Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei nationale si a Directivelor Europene in domeniul achizitiilor publice;
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;

Taxa de participare: 1200 lei/participant

In pretul taxei de participare sunt incluse: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.) – Acreditare „EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Cod COR 214 946

Sesiunea de training se va desfasura pe o durata de 4 zile, 6 ORE/ZI.

Inscrierile se realizeaza in baza formularului de participare solicitat la numarul 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Share.

Leave A Reply