Workshop de la idee la proiect – teorie, practica si tutoriat, Arad, 14-16 septembrie 2012

0

LECTORI INVITATI:

  • Aida CATANA – Senior Consultant – Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene;
  • Cezarina FALAN – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene;
  • Violeta STEFANESCU – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta):

Modulul 1. Finantarile europene pentru Romania 2007 – 2013:

Politici si programe europene, tipuri de fonduri disponibile; Bugetul alocat politicii de dezvoltare regionala si de coeziune; Programe in sistem de management centralizat; Programe in sistem de management descentralizat la nivel european; Surse de informare si baze de date; Evolutia politicii de dezvoltare regionala pentru care sunt alocate fondurile structurale si de coeziune; Politica de angajare a fortei de munca si abordarea strategica la nivel european; Politica de mediu si de transporturi la nivel european; Dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse la nivel european; Fondul European de Dezvoltare Regionala; Fondul Social European; Fondul de Coeziune; Regulamentele in baza carora functioneaza fondurile structurale si de coeziune; Rolul parteneriatelor; Identificarea partenerelor – exemple de baze de date; Planul National de Dezvoltare al Romaniei 2007 – 2013; Cadrul National Strategic de Referinta 2007 – 2013; Programele Operationale Sectoriale; Programele de Cooperare Teritoriala.

Modulul 2. Exemple de proiecte de succes:

Proiecte finantate din Fondul Social European; Proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala; Exemple de proiecte finantate din Fondul de Coeziune.

Modulul 3. Uniunea Europeana 2020:

Strategia UE 2020; Initiativele emblematice: „O agenda digitala pentru Europa”, „Tineretul in miscare”, „O Uniune a inovarii”, „O politica industriala adaptata erei globalizarii”, „O agenda pentru noi competente si locuri de munca: o contributie europeana la ocuparea integrala a fortei de munca”, „Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea sociala si teritoriala”, „O Europa eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor”; Propuneri de modificare a regulamentelor in baza carora functioneaza fondurile structurale.

Modulul 4. Managementul de proiect:

Etapele Project Cycle Management: planificare, identificare, formulare, implementare, audit si evaluare; Analiza SWOT; Arborele problema; Actorii intersati si matricea actorilor; Identificarea grupului tinta; Stabilirea obiectivitatilor; Stabilirea activitatilor; Durata si succesiunea activitatilor; Diagrama Gantt; Planul resuselor; Planul de achizitii; Estimarea bugetara; Asigurarea dezvoltarii durabile; Egalitatea de sanse; Sustenabilitate.

Modulul 5. Achizitiile publice in contextul proiectelor cofinantate din fonduri europene:

Cele mai recente modificari ale legislatiei europene si romanesti in domeniul achizitiilor publice; Institutii relevante pentru sistemul achizitiilor publice (competentele ANRMAP, UCVAP, CNSC, Autoritatilor de Management); Principii de baza si concepte relevante pentru procesul de achizitie publica: Achizitorii publici si privati (autoritati contractante si operatori economici privati); Studii de caz, exemple practice, hotarari judecatoresti europene si romanesti; Estimarea valorii contractelor de achizitie publica si tipurile de proceduri aplicabile (regulile de estimare a valorii contractelor de achizitie; noile praguri valorice; determinarea procedurii aplicabile in raport cu pragurile valorice); Elaborarea documentatiei de atribuire – specificatiile tehnice, criteriile de calificare/selectie, criteriile de atribuire, calendarul procedurii de atribuire, elaborarea documentatiei de atribuire; Achizitiile publice ecologice – instrument de eficientizare a costurilor si de promovare a dezvoltarii durabile; Contestarea procedurilor de atribuire.

Modulul 6. Nereguli si fraude in realizarea si derularea proiectelor ce beneficiaza de cofinantare europeana – corectiile/ reducerile financiare si aspecte penale:

Momente-cheie in accesarea, utilizarea si absorbtia fondurilor europene – perioada de dinaintea semnarii contractului de finantare, implementarea si postimplementarea – reguli si eventuale puncte nevralgice; Raportul dintre dreptul UE si cel national, ierarhia normelor, baze de date utile; Litigii in contextul fondurilor europene – litigii de drept civil, administrativ, penal etc.; Hotarari judecatoresti pronuntate de instantele romane si de Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu relevanta in domeniul accesarii si utilizarii fondurilor europene – rolul deosebit al jurisprudentei europene si impactul acesteia asupra situatiei din Romania; Nereguli si fraude in realizarea si derularea proiectelor ce beneficiaza de cofinantare europeana; Sanctionarea neregulilor si a fraudelor – corectiile/ reducerile financiare si aspecte penale – legislatie si hotarari judecatoresti, exemple practice.

Modulul 7. Cererea de finantare:

Formularea obiectivelor SMART; Justificarea proiectului; Descrierea obiectivelor; Descrierea activitatilor; Coerenta cu alte politici nationale si europene; Prezentarea grupului tinta si a constrangerilor; Beneficiarii proiectului; Estimarea rezultatelor; Prezentarea echipei; Planul de comunicare; Metodologie; Sustenabilitate; Prezentarea aplicantului si a partenerilor; Anexele tehnice; Tipuri de cereri de finantare; Completarea cererii de finantare.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break,taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A).

Tarif de grup:

  • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
  • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
  • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
  • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

PERSOANA CONTACT: Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply