Utilizarea FIDIC pentru contractele de lucrari din Romania: Bucuresti, 15-17 noiembrie 2013, USAMV

0

proiect conta-plus2Lector invitat:

Paul Ionita  arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management.

In urma evaluarii, se acorda certificat de absolvire pentru ocupatia de „Manager Proiect”Cod COR 242.101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Tematica – partea I

1. Prezentarea generala FIDIC:

1.1 /Prezentare generala FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a principiilor generale a conditiilor contractuale de tip FIDIC;

1.2 /Stabilirea locului si rolului  conditiilor contractuale FIDIC in fluxul de derulare a unei investitii publice (fluxul; fundamentare – proiectare – aprobare proiect – aprobare investitie – achizitie lucrari – derulare lucrari – receptie – mentenanta);

1.3. /Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC in ciclurile Managementului de Proiect PCM (programare – identificare – formulare – finantare – implemantare – evaluare ex-post).

1.4 /Paralela intre conditiile contractuale FIDIC si prevederile legislatiei sepecifice romanesti:

 • Ordonanta 34/2006 – Documentatia de atribuire – Sectiunea IV -Modelul de contract;
 • Manualul responsabiluluI tehnic cu executia (seful de santier­);
 • Manualul dirigintelui de santier;
 • HG 273/2004 – receptia lucrarilor;
 • Cartea tehnica a constructiei;
 • Mentenanta si post-utilizarea;

1.5 /Scurta prezentare a OG 34/2006:

 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor;
 • Principalele tipuri de proceduri;
 • Criteriile de calificare si selectie – exemple;  Criteriile de atribuire;
 • Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrari, contractele combinate);
 • Tipurile de contracte de lucrari – Contractul de lucrari/Contractul de lucrari cu proiectare inclusa/Contractul la cheie (Ordinul  ANRMAP 1084);
 • Intocmirea documentatiei de atribuire (procedura de licitatie deschisa) – se va aborda un exemplu practic pentru atribuirea unui contract de lucrari, cu discutarea urmatoarelor elemente: fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si formulare;
 • Contestatii cu privire la modalitatea de incheiere a contractului.

1.6 /Evolutia conditiilor contractuale FIDIC in legislatia romana (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr. 915/465/415 din 25 martie 2008, Ordinul MEF/MT/ MDLPL nr. 1059/555/306 din 2009).

2. Elemente generale de management de proiect

2.1. Concepul general de proiect – Documentatiile tehnico economice ca parte componenta a proiectului.

2.2. Proiect/Organizatie – proiectul in cadrul organizatiei.

2.3. Ierarhizarea proiectelor ( Politici – Programe – Proiecte – Componente).

2.4. Tipuri de proiecte.

2.5 Ciclurile de viata ale proiectului – PCM (detalierea fundamentarii componentelor fiecarei etape din PCM):

 • programare;
 • identificare;
 • formulare+evaluare ex-ante;
 • finantare;
 • implemantare;
 • audit.

(exemplificari practice)

2.6. Uneltele de baza ale PM:

– Matricea Cadru Logic (Logical Framework);

 • analiza necesitatilor;
 • analiza obiectivelor;
 • analiza problemelor;
 • analiza stakeholderilor;
 • analiza strategiilor;
 • definirea scopurilor;
 • definirea activitatilor;
 • planificarea resurselor;
 • definirea indicatorilor (SMART);
 • stabilirea mijloacelor de masurare ;

(metode de elaborare; arborele problemelor – arborele obiectivelor, exemple practice).

– Graficul Gantt;

– Bugetul proiectului (metode de evaluare si bugetare/tipuri de cheltuieli).

2.7. Managementul riscurilor.

2.8. Managementul echipei de proiect.

2.9. Managementul comunicarii in cadrul proiectului.

2.10. Managementul calitatii proiectului.

3. Prezentarea principalelor carti FIDIC:

3.1 /Tipuri de contracte FIDIC;

3.2 /Paralela intre Conditiile contractuale; FIDIC Rosu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu;

3.3 /Atributiile principale ale inginerului fidic (paralela cu legislatia romana – Dirigintele de santier);

3.4 /Atributiile principale ale antreprenorului (paralela cu legislatia romana – Responsabilul tehnic cu executia);

3.5 /Atributiile principale ale beneficiarului (paralela cu legislatia romana – Autoritatea contractanta);

3.6 /Documentele santierului – ordinele de  variatie (paralela cu legislatia romana – procesele verbale de modificari, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de lucrari suplimentare, dispozitiile de santier, NR-urile, NCS-urile);

3.7 /Decontarea lucrarilor – platile pe cantitati de lucrari – FIDIC Rosu /platile forfetare – FIDIC Galben si Argintiu (paralela cu legislatia romana – avansurile, situatiile de lucrari, atasamentele, postmasuratorilecererea finala de plata, situatia cumulata de lucari, platile forfetare, probele functionale);

3.8 /Receptia lucrarilor (paralela cu legislatia romana –  receptia la terminarea lucrarilor, receptia finala, perioada de notificare a defectelor, perioada de garantie);

3.9 /Evenimente care pot genera „Revendicari (claim-uri)” din partea Antreprenorilor ;

3.10 /Metode de abordare a „Revendicarilor” astfel incat acestea sa nu se transforme in „Dispute”;

3.11 /Diferentele specifice cartilor FIDIC – Comisile de judecare a litigiilor:

 • Tipuri de „Revendicari” care pot conduce la „Dispute”;
 • Managementul supervizarii – modul „diplomatic” de  solutionare a Disputelor;
 • Cadrul institutional de solutionare a disputelor; costuri.

4. Studii de caz FIDIC

4.1 /Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;

4.2 /Analiza modului de solutionare a litigiilor FIDIC;

4.3 /Discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la  numerele de telefon: 0735/211.513 – persoana de contactSilvana Oprea sau la adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire – 900 lei, include suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen  A.N.C.  (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup aplicat taxei de instruire:                       

 •  2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatiediscount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

In vederea inscrierii la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:

1. Copie buletin/carte de identitate;

2. Copie certificat de nastere;

3. Copie certificat de casatorie (daca este cazul);

4. Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior.

Pentru informatii referitoare la grila de cursuri disponibila in perioada urmatoare va invitam sa accesati pagina noastra web:
www.proiect-contaplus.ro, sectiunea Cursuri.

Va multumim si va asteptam la curs!

2.7. Managementul riscurilor.

2.8. Managementul echipei de proiect.

2.9. Managementul comunicarii in cadrul proiectului.

2.10. Managementul calitatii proiectului.

Share.

Leave A Reply