Scrierea proiectelor europene. Fondurile europene 2014-2020, Timisoara, 11-13 iulie 2014

0

proiect-conta-plusIn urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

LECTOR INVITAT:

 • Ioana Cerbu – Specialist in management si scriere proiecte

TEMATICA ABORDATA

I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
1. Introducere;
2. Politica de coeziune;
3. Obiectivele de interventie;
4. Principiile asistentei.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:
1. Conceperea si initierea proiectului;
2. Planificarea proiectului;
3. Organizarea echipei de proiect;
4. Monitorizare si control;
5. Conducerea implementarii.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:
1. Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor:
1.1. Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;
1.2. Selectia proiectelor;
1.3. Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);
1.4. Evaluarea ex-ante a documentelor anexate in vederea conformarii cu standardele UE si pentru transmiterea spre aprobare catre autoritatea de management.

2. Etapele executiei proiectului:
2.1. Notificarea partenerilor despre data de incepere a contractului;
2.2. Prezentarea managerului proiectului;
2.3. Stabilirea datei pentru sedinta de deschidere;
2.4. Stabilirea de contacte cu alti coordonatori de proiecte;
2.5. Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

3. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evolutiei proiectului):
3.1. Sumar executiv;
3.2. Progres realizat;
3.3. Rezultate;
3.4. Devieri de la plan;
3.5. Resurse implicate;
3.6. Schimbari organizationale.

4. Contractul cu agentiile de monitorizare:
Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare si de documente justificative pentru rezultatele obtinute;
 • gestionarea declaratiilor de cheltuieli si a platilor;
 • legaturi cu privire la revizuirea si distribuirea rapoartelor.

5. Ratiunile monitorizatii proiectului:

 • verificarea diverselor obiective organizationale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relatii pe termen lung;
 • strategie de iesire.

6. Monitorizarea declaratiilor de cheltuieli:

 • inregistrari ale incasarilor proiectului (intrari);
 • inregistrari ale platilor proiectului (iesiri);
 • declararii de cheltuieli si aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:
1. Planul de afaceri;
2. Studiul de piata;
3. Bugetul proiectului;
4. Investigatia tehnica;
5.S tudiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
6. Bugetul, costuri, analiza economico-financiara.

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:
1. De ce este nevoie de audit?
2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:
1. Cererea de finantare (aplicatia);
2. Stabilirea gradului de evaluare;
3. Realizarea evaluarii detaliate;
4. Aprobarea proiectelor.

VII. STRATEGIA DE COMUNICARE INTER-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE:
De ce este necesara o strategie sau un plan de comunicare in cazul gestionarii proiectelor cu Fonduri Structurale?

VIII. PROBE PRACTICE:
1. Scriere cerere de finantare (PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
2. Scriere plan de afaceri;
3. Analiza financiara a indicatorilor.

Coordonator eveniment: Cosmin Constantin
Telefon: 0728.243.148, e-mail: [email protected].

Share.

Leave A Reply