Scoala de iarna a expertilor in achizitii publice, 7-10 februarie 2013, Poiana Brasov

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Viorel Parvu – Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA ABORDATA:

 • O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 827, din 10 decembrie 2012.
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. la utilizarea fondurilor europene.
 • Legea 279/2011. Planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante. Elaborarea programului anual al achizitiilor publice – instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice; Organizare si Atributii; Componenta comisiei de evaluare;
 • Evitarea conflictului de interese – Ordinul ANRMAP nr. 170 /2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public;
 • Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica; Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre ANRMAP;
 • Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 509/2011; Ordinul ANRMAP nr. 171 / 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul DA; Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • PROIECT DE MODIFICARE A LEGISLATIEI: Transpunerea modificarilor Regulamentului (CE) nr 1251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE; 2044/18/CE si 2009/81/CE:
  • modificarea pragului pentru achizitie directa
  • modificarea pragurilor peste care exista obligativitatea publicitatii la nivel european
  • modificari privind solutionarea contestatiilor la CNSC, etc.
 • Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica; Modalitatile de ajustare a pretului contractului de achizitie publica; Acte aditionale; Documente constatatoare.
 • Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la CNSC; Sanctiuni pentru contestatii;
 • Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive  ce conduc la aplicarea corectiilor financiare.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin  S.E.A.P.. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P..
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;
 • STUDII DE CAZ, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Taxa servicii turistice:* 900 lei/participant inclusiv TVA.

*Taxa include:  cazare in regim double  si pensiune completa. Cazarea si micul dejun pentru insotitor sunt incluse

PERSOANA CONTACT – SILVANA OPREA 0735 211 513

Share.

Leave A Reply