Raportarea si evaluarea implementarii sistemului de control managerial. Practica implementarii standardelor de control intern

0
Scopul programului: abordarea unor modalitati practice de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul unei organizatii in concordanta cu buna practica si cu ultimele noutati legislative in domeniu (Legea 234/2010 pentru modificarea si completarea OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv si OMFP nr. 1649/2011 privind modificarea si completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlorului Intern).
Tematica abordata:

In timpul derularii cursului, vor fi prezentate si dezbatute Standardele de Control intern/managerial. Participantii vor avea posibilitatea de a parcurge etapele necesare implementarii sistemului de control intern/managerial, precum si evaluarea acestui proces:

– Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii SCM;
– Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM;
– Rolul si responsabilitatile auditorilor interni in procesul de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii SCM;
– Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
– Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente – metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
– Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 7);
– Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
– Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardul de Control Intern nr.11);
– Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17);
– Intelegerea metodologiei de derulare a misiunilor de audit intern (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 25);
– Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv: Intocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM; Intocmirea Chestionarului de autoevaluare; Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii; Modul de completare a Raportului anual privind SCM.

Metode utilizate: Exercitii, studii de caz, prezentari, lucru in echipe.

Avantaje:

La finalul cursului, participantii vor putea sa:

– Cunoasca si sa identifice etapele procesului de implementare a sistemului de control intern/managerial in cadrul unei organizatii;
– Identifice si sa analizeze documentele de organizare specifice entitatilor din care fac parte (organigrame, regulamente, proceduri, strategia organizatiei, etc);
– Realizeze autoevaluarea standardelor de control intern/managerial din cadrul organizatiei;
– Intocmeasca raportul anual al conducatorului organizatiei asupra sistemului de control intern/managerial.

Cursul va fi sustinut
de catre:
EXPERTI IN AUDIT SI CONTROL DIN CADRUL MINISTERULUI FINANTELOR

Locul de desfasurare:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Facultatea de Management (IDD), Bd. Marasti, Nr. 59, Sector 1, Bucuresti.

Perioada: 20 – 22 Aprilie 2012
Vineri: 17:00 – 20:00 (curs);
Sambata: 09:30 – 17:00 (curs);
Duminica: 09.30 – 13.00 (curs)
13.00 – 14.00 (examinare CNFPA).

Taxa de participare: 1.000 lei/participant

Oferte si reduceri speciale
– Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti de la aceeasi firma sau institutie.
– Reducere 10% daca se inscriu cel putin 3 persoane de la aceeasi firma sau institutie.

Taxa de participare include:

   -accesul la programul de instruire;
   -suportul de curs si materiale auxiliare;
   -pauzele de cafea;
   -taxa examinare CNFPA;
   -certificatul de absolvire si anexa denumita „

Supliment descriptiv al certificatului

  „.

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Marketing & PR Specialist
Mobil: 0735.211.513
[email protected]

Share.

Leave A Reply