Provocarile Legii 211/2011 privind Gestionarea Deseurilor si a Actelor Normative Conexe in anul 2013, 25-27 ianuarie 2013, Bucuresti – U.S.A.M.V.

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Noutati legislative:

 • Situatia legislativa privind deseurile periculoase, inclusiv cele spitalicesti si prezentarea Ordinului 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala
 • Legea protectiei atmosferei din 2011 care abroga OUG 234/2000 si normativele cuprinse in Ordinul 592/2002, ordinul 448/2007 si modifica Ordinul 462/1993
 • Raspunderea penala pentru poluare impusa prin Legea 101/2011; Prezentare cazuri specifice.

LECTOR INVITAT:

 • Cristina Salca ROTARU, Lector dr. cadru universitar, Specialist in legislatia mediului si sisteme de management.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta):

Cum realizam:

 • audit intern de deseuri;
 • programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, ambele obligatorii inca din 2012.

Cum aplicam:

 • in evidente si in documente specifice asigurarea trasabilitatii deseurilor periculoase de la locul de generare la destinatia finala;
 • principiile valorificarii deseurilor in evidentele de gestionare a deseurilor pentru a evita amenzile pentru nerespectarea  art. 22, 26 si 27;
 • Regulamentul 333/2011 privind incetarea statutului de deseu pentru deseurile metalice in temeiul Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.

NOU
1. Deseurile de sticla:
Criteriile aplicabile incepand cu 11 iunie 2013 pentru  determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie deseuri in temeiul Legii 211/2011 privind regimul deseurilor; Sistemul de gestionare si documentatia specifica.
2. Pregatirea societatilor si institutiilor pentru implementarea Directivei 2012/19/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice in ceea ce priveste colectarea separate, tratarea, rata de colectare si obiectivele de valorificare
3. Pregatirea societatilor reciclatoare pentru latingerea nivelurilor de eficienta a reciclarii in procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori conform Regulamentului 493 din 2012
4. Modificari preconizate la nivelul legislatiei privind ambalajele si deseurile de ambalaje
Noutati privind autorizarile:
5. O. nr.3.970 din 3 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003;
6. O. nr.3.838/09-11-2012 (M.M.P.) pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
7. O. nr.3.839/09-11-2012 (M.M.P.) pentru modificarea si completarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la tel 0735 211 513, sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 23 ianuarie 2013.

Taxa de participare: 900 lei/participant.

*Taxa de participare include: mapa de lucru, suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply