Practica Europeana Aplicata Pentru Cresterea Calitatii Implementarii Standardelor de Control Intern/Managerial Conform OMFP 946/2005, (SCI/M), Poiana Brasov, 26 februarie – 1 martie 2015

0

contaplusIN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager„, Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

LECTORI INVITATI: 

  • George MARES – Specialist in audit si control;
  • Dragos NICULAE – Specialist in audit si control (certificare C.R.M.A).

TEMATICA:

I. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:

a. Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

b. Elaborarea ROF, ROI si a fiselor de post – metodologie si exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

c. Pregatirea profesionala a angajatilor – (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

d. Criterii pentru identificarea si stabilirea functiilor sensibile. Exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

e. Definirea obiectivelor organizatiei in conformitate cu pachetul de cerinte SMART. Exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

f. Elaborarea planurilor strategice si anuale. Metodologie si exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

g. Stabilirea indicatorilor de performanta si monitorizarea (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

h. Managementul riscului. Identificarea riscurilor. Tipuri de riscuri si tehnici de identificare. Stabilirea apetitului la risc (tolerantei la risc). Analiza, evaluarea si gestionarea riscurilor. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

i. Definirea ipotezelor. Reevaluarea acestora (aplicarea in practica a prevederilor Standardului ;

j. Semnalarea neregularitatilor. Procedura de semnalare a neregularitatilor (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

k. Elaborarea procedurilor operationale (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

l. Separararea atributiilor (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

m. Gestionarea abaterilor (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

n. Continuitatea activitatilor semnificative (aplicarea in practica a prevederilor Standardului;

o. Stabilirea strategiilor si a tipurilor de control (aplicarea in practica a prevederilor Standardului.

II. ROLUL COMISIEI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:

a. Rolul Comisiei in procesul de crestere a calitatii implementarii standardelor.

b. Organizarea procesului de monitorizare a calitatii SCI/M.

c. Functia de coordonator al controlului intern: atributii, functii, sarcini (inclusiv model fisa de post).

d. Responsabilii de Standard: atributii, functii, sarcini. Care este interactiunea acestora cu Comisia;

e. Barometrul implementarii controlului intern si modul de utilizare a acestuia.

III. EVALUAREA SI AUTOEVALUAREA IMPLEMENTARII STANDARDELOR:

a. Barometrul controlului intern: modalitati practice de utilizare.

b. Indrumarul emis de Comisia Europeana pentru implementarea sistemului de control intern (16 standarde): cerintele standardelor, repere ale managementului pentru a evalua eficienta implementarii acestora, cum se implementeaza fiecare standard si cum se masoara gradul de implementare a fiecarui standard – categorii de indicatori asociati fiecarui standard.

c. Transpunerea acestei practici in sistemul romanesc – OMFP 946/2005 – aplicatie practica pe un set definit de standarde.

d. Tabelele de autoevaluare – modalitati de completare si rolul auditului intern dar si al coordonatorului controlului intern.
e. Rolul auditului intern in evaluarea SCI/M – implicare si sprijin din partea managementului
entitatii publice.
f. Modalitati practice prin care auditul intern poate creste calitatea implementarii SCI/M – misiuni de audit intern, sondaje, prezentari, discutii in cadrul Comisiei – avantaje si dezavantaje, riscuri si oportunitati.

IV. RAPORTAREA SEMESTRIALA SI ANUALA CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA STANDARDELOR:

a. Principalii actori implicati in raportare.

b. Raportul anual de activitate si continutul acestuia. Legatura acestuia cu situatiile financiare, cu planul de management, cu raportul anual de audit intern.

c. Rolul auditului si rolul coordonatorului controlului intern in evaluare si autoevaluare.

INREGISTRAREA LA CURS:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail: [email protected]

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII TURISTICE: 900 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

PERSOANA DE CONTACT:
Cosmin Constantin
Telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19
E-mail: [email protected]

Share.

Leave A Reply