Practica derularii procedurilor de achizitie publica finantate din fonduri nationale si europene. Studii de caz. Bistrita, mai 2012

0
Scopul programului

Programul urmareste atat dezvoltarea abilitatilor de respectare a etapelor pe care le presupune o achizitie publica, de la planificarea resurselor umane pana la derularea contractelor, cat si informarea referitoare la noile prevederi legislative privind contractele de achizitii publice (O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006 si actele normative subsecvente).


Tematica abordata
:

Cele mai recente modificari ale legislatiei europene si romanesti in domeniul achizitiilor publice

– Institutii relevante pentru sistemul achizitiilor publice (competentele ANRMAP, UCVAP, CNSC, Autoritatilor de Management);
– Principii de baza si concepte relevante pentru procesul de achizitie publica:

  1. Achizitorii publici si privati (autoritati contractante si operatori economici privati);
  2. Studii de caz, exemple practice, hotarari judecatoresti europene si romanesti.

– Estimarea valorii contractelor de achizitie publica si tipurile de proceduri aplicabile:

  1. Regulile de estimare a valorii contractelor de achizitie;
  2. Noile praguri valorice;
  3. Determinarea procedurii aplicabile in raport cu pragurile valorice.

– Elaborarea documentatiei de atribuire – etape:

  1. Specificatiile tehnice;
  2. Criteriile de calificare/selectie;
  3. Criteriile de atribuire;
  4. Calendarul procedurii de atribuire;
  5. Elaborarea documentatiei de atribuire – exercitii practice.

– Achizitiile publice ecologice – instrument de eficientizare a costurilor si de promovare a dezvoltarii durabile;
– Contestarea procedurilor de atribuire;
– Reguli specifice de achizitie aplicabile proiectelor cu finantare europeana  (POSCCE, etc;).
– Litigii in contextul fondurilor europene. Spete relevante pentru achizitiile publice.

Conditii examinare:

Pentru inscrierea la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:
– Copie buletin/carte de identitate;
– Copie certificat de nastere;
– Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
– Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior.

Cursul va fi sustinut de:
Dna Cezarina FALAN expert jurist si  formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrari de specialitate ce vizeaza domeniul achizitiilor publice  dintre care mentionam: „Elaborarea proiectelor cu finantare din fondurile structurale pentru IMM-uri 2007-2013” si respectiv „Fonduri structurale pentru administratia publica, elaborarea si implementarea proiectelor in perioada de programare 2007-2013”.
Dna Violeta STEFANESCU – Expert jurist si formator autorizat CNFPA, cu vasta experienta in traducerea si revizia juridica a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul fondurilor europene, dintre care mentionam „Repere jurisprudentiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea si utilizarea fondurilor europene”.

Locul de desfasurare: Hotel 3*** Bistrita.

Perioada: 04 – 06 Mai 2012

Vineri: intre orele 17.00 – 20.00;
Sambata: intre orele 09.30 – 17.00;
Duminica: intre orele 09.30 – 13.30.

Taxa de participare: 900 lei/participant.
– Reducere 5% daca se inscriu 2 participanti de la aceeasi firma/institutie.
– Reducere 10% daca se inscriu cel putin 3 persoane de la aceeasi firma/institutie

Taxa de participare include:
– accesul la programul de instruire;
– suportul de curs si materiale auxiliare;
– taxa examinare CNFPA;
– certificatul de absolvire insotit de  anexa denumita „Supliment descriptiv al certificatului”;
– pauzele de cafea.

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Marketing & PR Specialist
Mobil: 0735.211.513
[email protected]

Share.

Leave A Reply