Organizarea controlului financiar preventiv si de gestiune – Venus, 13-16 august 2015 – Proiect ContaPlus

0

proiect-conta-plusIn urma evaluarii se obtine:  Certificat de absolvire pentru ocupatia „Controlor financiar”, Cod COR 121 121, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Lector invitat: Bogdan GINGHINA – Specialist in control financiar

I. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV:

1. Baza legala de exercitare a controlului financiar preventiv – OMFP 923/2014.

2. Organizarea controlului financiar preventiv.

4. Continutul controlului financiar preventiv.

5. Procedura de control financiar preventiv propriu; Exemplu practic.

6. Intocmirea si aprobarea normelor proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

7. Cadrul operatiunilor supuse controlului financiar preventiv stablit la nivelul entitatii.

8. Efectuarea unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv.

9. Exemple de operatiuni.

10. Intocmirea de check-list pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.

11. Exemple de liste de verificare aferente operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu:

a. contractul/comanda de achizitii publice (verificarile efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul

anual al achizitiilor publice, anunturi, documentatia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii,

proiectul de contract/comanda de achizitii publice);

b. deplasari interne/externe, plata personal, alte operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu.

12. Raspunderea persoanelor care acorda viza de control financiar preventiv. Gestionarea riscurilor generate

de acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.

II. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE:

1. Baza legala de exercitare a controlului financiar de gestiune – HG 1151/2012.

2. Organizarea controlului financiar de gestiune.

3. Rolul, formele si continutul controlului financiar de gestiune.

4. Procedura de control financiar de gestiune; Exemplu practic.

5. Intocmirea si aprobarea normelor proprii privind exercitarea controlului financiar de gestiune.

6. Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.O.U.G

nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici.

7. Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune.

8. Intocmirea Programului anual de activitate.

9. Procedura operationala CFG.

10. Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune.

11. Intocmirea actelor de control;

12. Valorificarea constatarilor organelor de control.

13. Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern
entitatii;

14. Elaborarea Check-list de control uzuale in activitatea de CFG – pregatirea activitatilor de control:

a. check-list achizitii publice.

b. check-list organizare si exercitare CFP.

c. check-list organizare si conducere contabilitatea entitatii.

d. check-list inventariere.

III. DEZBATERI FINALE.

Taxa de instruire: 900 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Taxa de servicii turistice (optional): 1200 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

 

BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

Persoana de contact: Cosmin Constantin

Telefon: 0728.243.148

Fax: 0372.891.993

E-mail: [email protected]

 

Share.

Leave A Reply