Managementul riscului. Riscuri si vulnerabilitati la coruptie in sectorul public

0

cursuri-italianaCursul se adreseaza atat personalului cu functii de conducere, cat si celui de executie din cadrul entitatilor publice, avand drept scop furnizarea competentelor necesare proiectarii, implementarii si mentinerii unui sistem de management al riscului modern si ,,inteligent”, adaptat specificului entitatii publice.

Cursul isi propune ca, pornind de la delimitarea principalelor concepte teoretice, a cadrului general si a standardelor de control intern/managerial, prin intermediul exemplelor, studiilor de caz si a principalelor elemente practice specifice implementarii (documente, microstructuri functionale etc.), sa furnizeze participantilor instrumentele necesare implementarii unui sistem de management al riscului suplu si debirocratizat, care permite conducerii entitatii publice sa ,,controleze” mai putin, insa sa ,,detina controlul” functionarii acesteia. De asemenea, cursul are drept scop deschiderea unui forum de discutii aplicate cu privire la etica, integritate si prevenirea coruptiei in institutiile publice, cu ajutorul unei abordari practice a principalelor concepte din aceste domenii, precum si a riscurilor si vulnerabilitatilor asociate.

LECTOR INVITAT
Adrian Ivan: Specialist in audit si control.

TEMATICA ABORDATA

1. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:
•    Modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015.
•    Matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi.
•    Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015.
•    Motive pentru care controlul intern/managerial trebuie sa reprezinte o preocupare a managementului. Cum poate ajuta sistemul de control intern managerii din entitatile publice pentru cresterea gradului de respectare a cadrului legal si reducerea riscului de eroare a angajatilor
•    Organizarea si functionarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Solutii privind organizarea. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
•    Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

 2. ASPECTE PRACTICE PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:
•    Ce cuprinde si cum trebuie abordat un standard de control intern/managerial in vederea implementarii.
•    Prezentarea succinta a fiecarui standard, documente si structuri functionale minimale in implementarea acestora.
•    Cum raspundem la cele trei intrebari aferente fiecarui standard din chestionarul de autoevaluare si cum justificam raspunsul (model de completare a chestionarului pentru o entitate publica).
•    Aspecte practice privind activitatea de autoevaluare si intocmirea documentelor specifice de raportare in domeniul controlului intern/managerial.
•    Integrarea standardelor de control intern/managerial in activitatile curente ale entitatii.
•    Control ,,birocratic” vs. control ,,inteligent”.

3. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:
•    Relatia intre managementul riscului si controlul intern/managerial.
•    Incertitudine, risc si oportunitate.
•    Ce este riscul si ce atitudine trebuie sa avem fata de acesta?
•    Relatia intre risc si obiective.
•    Vocabular minimal privind managementul riscului.
•    Microstructuri si posturi necesare pentru organizarea managementului riscului.
•    Responsabilitati in domeniul managementului riscului.
•    Model practic de organizare a managementului riscului intr-o entitate publica.

4. IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI:
•    Documente privind implementarea mangementului riscului.
•    Strategia privind riscul entitatii.
•    Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii.
•    Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri – pe toate domeniile de responsabilitate a unui oras/ municipiu.
•    Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc.
•    De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.
•    Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu.
•    Stabilirea limitei acceptabile a riscului.
•    De ce nu trebuie sa ne fie frica de risc? De ce trebuie sa lucram cu riscul?
•    Evaluarea si prioritizarea riscurilor.
•    Tehnici de evaluare a  riscurilor.
•    Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor.
•    Gestionarea riscurilor.
•    Model pentru elaborarea registrului de riscuri.
•    Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.

5. RISCURI SI VULNERABILITATI DE CORUPTIE – APLICATIE PENTRU DOMENIILE UNUI ORAS/MUNICIPIU.
•    Ce este coruptia si cum ne afecteaza in viata de zi cu zi ?
•    Cadrul legal privind prevenirea si combaterea coruptiei.
•    Coruptia in codul penal roman (infractiuni tipice de coruptie).
•    Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 – o privire retrospectiva.
•    Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie.
•    Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie.
•    Risc de coruptie vs. Vulnerabilitate la coruptie.
•    Zone si domenii vulnerabile la coruptie.
•    Managementul riscurilor de coruptie (identificare, descriere, evaluare, stabilire masuri de gestionare).
•    Planul de integritate – instrument de prevenire si combatere a coruptiei.
•    Abordarea bazata pe riscuri pentru intocmirea planului de integritate – instrument de raspuns la vulnerabilitatile specifice.
•    Masuri si modalitati practice de implementare a planului de integritate.
•    Exemplu practic de plan de integritate al unei entitati publice.

6. DEFINIREA ETICII, INTEGRITATII SI TRANSPARENTEI. CULTURA ETICA.
•    Introducere in terminologia specifica eticii (etica, morala, deontologie, etica in afaceri, etica profesionala, responsabilitate sociala corporativa etc.); exemple.
•    Definitia integritatii si relatia dintre etica si integritate.
•    Definirea culturii etice si a principalelor componente ale acesteia.
•    Tonul la varf (tone at the top) si importanta acestuia; exemple.
•    Guvernanta corporativa la entitatile publice.
•    Codul de conduita (codul de etica); abordari privind intocmirea unui cod de conduita si exemple;
•    Gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii si motivarea personalului.
•    Gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor.
•    Sistemul de raportare a iregularitatilor.
•    Ce inseamna, practic, consilierea etica.
•    Dilema etica si modalitati de rezolvare; exemple practice de dileme etice.
•    Care este rolul si ce atributii are consilierul de etica?
•    Consilierea etica – un ,,monopol” al functionarilor publici?
•    Exemplu de organizare a institutiei consilierului de etica la o entitate publica.

7. CONFLICTE DE INTERESE SI INCOMPATIBILITATI:
•    Definirea conflictului de interese.
•    Conflictul de interese administrativ si conflictul de interese penal; studii de caz.
•    Definirea incompatibilitatilor; exemple.
•    Diferentele dintre conflictul de interese si incompatibilitati.
•    Gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor; exemplu de implementare pentru o entitate publica.

8. DEZBATERI SI STUDII DE CAZ PERSONALIZATE:
•    Discutii libere pe subiectele propuse de participanti in legatura cu temele cursului.
•    Analiza si solutionarea problemelor practice propuse de participanti.
•    Dezbaterea studiilor de caz propuse de participanti.

Cursul va avea loc in perioada 20 -22 mai 2016 la Brasov.

INREGISTRAREA LA CURS:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507

TAXA DE INSTRUIRE: 900 lei

  • Suportul de curs si materialele auxiliare
  • Coffee breaks
  • Diploma de participare

* DISCOUNTURI APLICATE LA INSCRIEREA MAI MULTOR PERSOANE!

TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPTIONAL): 700 LEI

  • Cazarea in regim double (doua nopti)
  • Pensiunea completa pentru participantul la curs

* BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: www.proiect-contaplus.ro

Share.

Leave A Reply