Managementul riscului in sectorul public, 25-27 ianuarie 2013, Bucuresti

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.
 • Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata.

Lectori invitati:

 • Marius Tomoiala – presedintele comisiei de pregatire profesionala AAIR, CIA, CRMA.

Tematica abordata

Prima cerinta generala in domeniul controlului intern/managerial, cuprinsa in Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, se refera la furnizarea unei asigurari privind indeplinirea obiectivelor entitatii publice „prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor„. Prin urmare, ordonanta prevede responsabilitatea conducerii entitatilor publice de a implementa un proces de management al riscului, care reprezinta un instrument managerial de furnizare a unei asigurari privind indeplinirea obiectivelor entitatii in cauza, prin identificarea, evaluarea, prioritizarea si gestionarea riscurilor semnificative asociate acestor obiective.

Principiile generale pentru implementarea unui proces de management al riscului intr-o entitate publica sunt cuprinse in standardul 11 – Managementul riscului din Codul controlului intern/managerial, Neimplementarea sau implementarea partiala a standardului 11 determina aprecierea sistemului de control intern/managerial al unei entitati publice ca fiind partial conform sau neconform.

Cursul prezinta principalele elemente ce trebuie avute in vedere pentru implementarea adecvata a standardului 11 – Managementul riscului din Codul controlului intern/managerial, precum si pentru stabilirea unui proces eficace de management al riscului in cadrul unei entitati publice.

La implementarea unui proces de management al riscului trebuie sa participe intreg personalul entitatii in cauza. De aceea, cursul se adreseaza managementului si personalului din entitatile publice, dar si auditorilor interni, care trebuie sa evalueze acest proces.

In acest curs sunt abordate urmatoarele problematici:

 • Necesitatea managementului riscului
 • Conceptele de baza ale managementului riscului
 • Managementul integrat al riscului (COSO ERM)
 • Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial
 • Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica
 • Identificarea riscurilor. Tehnici de identificare a riscurilor.
 • Apetitul la risc si toleranta la risc
 • Analiza si Evaluarea riscurilor. Metode si tehnici de evaluare
 • Prioritizarea riscurilor
 • Raspunsul la risc
 • Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune
 • Monitorizarea procesului de management al riscului
 • Studiu de caz si exercitii

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 23 ianuarie 2013.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Pentru detalii referitoare la inscriere, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0735.211.513 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Share.

Leave A Reply