Managementul performantei in administratie publica, 26-29 noiembrie, Bucuresti-U.S.A.M.V.

0

Program autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari A.N.C „EXPERT ADMINISTRATIA  PUBLICA”, Cod COR 242 202

LECTORI:

  • Aida CATANA – Senior Consultant – Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, specialist in management de proiect, elaborarea cererilor de finantare in vederea obtinerii fondurilor europene, realizarea de documente in domeniul planificarii strategice in context european.
  • Cezarina FALAN – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrari de specialitate ce vizeaza domeniul achizitiilor publice.
  • Violeta STEFANESCU – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, cu vasta experienta in traducerea si revizia juridica a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul fondurilor europene.

TEMATICA:

I. Administratia publica – premise pentru eficienta guvernarii la nivel local
I.1. Autonomia locala, descentralizarea si deconcentrarea administrativa
I.2. Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale
Rolul Guvernului si al ministerelor in cadrul administratiei publice centrale de specialitate; Institutia prefectului; Tipuri de autoritati ale administratiei publice locale (cu rol deliberativ si executiv); Alte institutii deconcentrate relevante.
I.3. Sistemul administrativ-teritorial romanesc
Unitatile administrativ-teritoriale consacrate la nivel national; Delimitari conceptuale privind colectivitatile locale; Tipurile de competente si capacitatea administrativa a autoritatilor locale/ UAT-urilor.
I.4. Capacitatea financiara a unitatilor administrativ-teritoriale
Resursele financiare ale UAT-urilor; Procesul de echilibrare a bugetelor locale.
I.5. Relatii interinstitutionale
Atributiile de reprezentare ale Primarului si ale Presedintelui Consiliului judetean; Relatiile dintre prefect si celelalte autoritati ale administratiei publice locale.
I.6. Responsabilitati – performante si limite
Responsabilitatile autoritatilor administratiei publice in furnizarea serviciilor comunitare de utilitati publice (alimentare cu apa, salubrizare, iluminat public, etc); Indicatori de performanta; Strategia de dezvoltare locala.

II. Management public – dezvoltare si finantari europene
II.1. Management public si dezvoltarea comunitatii
Organizatii; Specificul sectorului public; Rolul managementului; Evolutia managementului public; Definitii; Principii; Functii; Abordari; Managementul prin obiective; Adoptarea deciziilor; Abordarile deciziilor; Rolul resurselor umane; Management si leadership; Planificarea strategica; Analiza PEST; Analiza SWOT; Obiective strategice si  obiective operationale – definitii si formulare; Strategie; Planul de Actiuni; Alocarea resurselor; Evaluare.
II.2. Dezvoltarea durabila in Uniunea Europeana
Obiective-cheie ale dezvoltarii durabile la nivel european; Viziunea europeana 2050; Obiectivele 2020; Dezvoltare durabila vs. Dezvoltare economica, sociala, ecologica.
II.3. Promovarea egalitatii de sanse
Principalele directii ale egalitatii de sanse la nivel european – egalitatea de gen, egalitatea de tratament fata de persoanele cu dizabilitati, egalitatea de tratament fata de persoanele de etnie roma; Discriminarea; Tipuri de discriminare; Documente internationale si europene in materia drepturilor omului.
II.4. Politici si finantari publice europene
Politici si programe europene, tipuri de fonduri disponibile; Programe in sistem de management centralizat; Programe in sistem de management descentralizat la nivel european; Surse de informare si baze de date; Fondurile structurale si Fondul de Coeziune; Regulamentele in baza carora functioneaza; Parteneriatele; Planul National de Dezvoltare al Romaniei 2007-2013; Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013; Programele Operationale Sectoriale; Programele de Cooperare Teritoriala; Strategia UE 2020; Initiativele emblematice.
II.5. Proiecte – managementul proiectelor
Etapele Project Cycle Management; Tipuri de cereri de finantare; Elemente de completare a cererii de finantare; Eligibilitate si selectie.

III. Achizitii publice
III.1. Aspecte generale privind achizitiile publice
Actori institutionali relevanti, definitii legislative relevante; Planul Anual de Achizitii (PAP); Pragurile valorice aplicabile contractelor de achizitie publica: praguri valorice europene stabilite prin Regulamentul nr. 1251/2011; Praguri valorice nationale stabilite pentru cererea de oferte si atribuirea directa.
III.2. Estimarea valorii contractelor de achizitie publica
III.3. Tipuri de proceduri de atribuire. Cazuri de aplicare
III.4. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
III.5. Derularea procedurii de atribuire
III.6. Competenta si caile de atac exercitate in cadrul procedurilor de atribuire
III.7. Achizitiile publice ecologice
Importanta achizitiilor publice ecologice; Costul real al unui produs – ciclul de viata al produsului; Orientari si reglementari europene privind achizitiile publice ecologice – Europa 2020; Dispozitii legislative romanesti in materia achizitiilor publice ecologice; Exemple europene si romanesti de buna-practica.
III.8. Importanta achizitiilor publice in contextul accesarii fondurilor europene
Nereguli si fraude in contextul accesarii, utilizarii si absorbtiei fondurilor europene; Corectiile financiare aplicate pentru nerespectarea normelor in materia achizitiilor publice in cadrul contractelor (co)finantate din fonduri europene, conform legislatiei europene si romanesti in vigoare: a se vedea OUG 66/2011 si HG 875/2011; Exercitii si spete.

IV. Ajutorul de stat

Cadrul legislativ european si national; Definitia ajutorului de stat; Tipuri de ajutor de stat; Scheme de ajutor de stat in contextul accesarii, utilizarii si absorbtiei fondurilor europene; Reguli de cumul; Aprobarea, monitorizarea si controlul ajutorul de stat – institutii europene si nationale ce au competente in domeniu – Comisia Europeana, Consiliul Concurentei; Consecintele nerespectarii regulilor in domeniul ajutorului de stat.

Taxa de participare: 1200 lei/participant.

In pretul taxei de participare sunt incluse: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C  (fost C.N.F.P.A.) – Acreditare „EXPERT ADMINISTRATIA  PUBLICA”, Cod COR 242 202

Sesiunea de training se va desfasura pe o durata de 4 zile, 6 ORE/ ZI.

Inscrierile se realizeaza in baza formularului de participare solicitat la numarul 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Persoana de contact: Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply