Managementul deseurilor. Regulament REACH si CLP, 14-16 decembrie 2012, Poiana Brasov

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Noutati legislative:

 • Strategia tematica europeana din 2011 pentru prevenirea generarii deseurilor si reciclarea acestora.
 • Noul REGULAMENT al UE din 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri. Stabilirea categoriilor de deseuri pentru care se colecteaza date si se raporteaza catre UE.
 • Directiva EU cu privire la criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deseu.
 • Raspunderea civila pentru prejudiciul de mediu: OUG 68/2007.

LECTOR INVITAT:

 • Cristina Salca ROTARU, Lector dr. cadru universitar, Specialist in legislatia mediului si sisteme de management

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

NOU!

 • Dificultatea de a aplica definitia deseurilor si criteriile de determinare a subproduselor.
 • Elemente practice de distinctie intre deseuri, reziduuri de productie si subprodus in contextul unui proces de productie.
 • Grafic decizional deseuri versus subprodus.
 • Ierarhia deseurilor si aplicatia acesteia in controlul intern si institutional al managementul deseurilor
 • Gestiunea deseurilor si indeplinirea obligatiei privind stabilirea trasabilitatii deseurilor periculoase si nepericuloase. Exemple practice. Posibilitatea modificarii clauzelor contractuale.
 • Aplicarea criteriilor specifice de determinare a conditiilor in care deseurile metalice obtinute din deseuri nu mai constituie deseuri. Implicarea sistemelor de management de mediu si de management al calitatii. Declaratia de conformitate.
 • Biodeseurile – obligatii ale autoritatile administratiei publice locale si/sau obligatii ale operatorilor economici? Posibile beneficii economic-financiare.
 • Intocmirea Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate, pas cu pas.

REACH & CLP:
– Aspecte legislative actuale:

 • Rolul si obligatiile utilizatorilor din aval.
 • Clasificarea, ambalarea si etichetarea amestecurilor.
 • Gestionarea de catre utilizatorii din aval a informatiilor transmise de catre furnizori:

– Raportul de securitate chimica/informatiile privind expunerea.
– Fisa cu date de securitate si scenariile de expunere.
– Informatiile relevante incluse pe eticheta.

 • Inventarul clasificarii si etichetarii. Instrumente informatice disponibile in sprijinul utilizatorilor din aval.
 • Respectarea cerintelor privind autorizarea.

– „Cine”, „ce” si „cand” este necesara solicitarea unei autorizari.
– Etapele procedurii de autorizare a substantelor.
– Costuri aferente sutorizarii.

 • Respectarea cerintelor privind restrictiile la producere, comercializare si utilizare a substantelor.

COMPETENTELE SI OBLIGATIILE COMISARIATELOR JUDETENE ALE GARZII NATIONALE DE MEDIU, CU PRIVIRE LA CONSTATAREA PREJUDICIULUI SI IDENTIFICAREA RESPONSABILITATILOR PENTRU PREJUDICIUL DE MEDIU:

 • Stabilirea domeniului de aplicare si exceptiile raspunderii asupra obiectivelor determinate de principiul „poluatorul plateste” – OUG nr.15/2009 care modifica si completeaza OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Contraventiile si infractiunile in domeniul deseurilor si a protectiei mediului. Studii de caz.

MANAGEMENTUL DESEURILOR:

 • Modalitati de stabilire a sistemului managementului deseurilor cu recuperarea costurilor.
 • Modalitati de evaluare a impactului deseurilor asupra activitatii organizatiei, mediului si sanatatii.
 • Elemente de management organizational si operativ al deseurilor in cadrul organizatiilor.

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513, sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de participare: 800 lei/participant.

*Taxa de participare include: mapa de lucru, suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A).

Taxa servicii turistice: 700 lei/participant

Taxa include: cazare in regim double si pensiune completa participant.

PERSOANA CONTACT – Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply