Managementul contabilitatii in institutiile publice

0

proiect-conta-plus21-24 august, Eforie Nord, Hotel ***

Lector invitat: Specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala Metodologie Contabila

Curs autorizat A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari) In urma evaluarii se obtine Certificat de absolvire pentru ocupatia „Expert Fiscal„, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Tematica abordata (fara a se limita la aceasta)

1. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005. Monografii privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

2. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare in anul 2014. Raportari financiare lunare si situatii financiare trimestriale (Omdb 556/2014).

3. Noua metodologie de inchidere a conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial (Omdb 2.021/2013) pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

4. OuG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

5. Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste.

6. Patrimoniul institutiilor publice

  • evidenta, administrare si inventariere
  • regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice
  • reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice (Omef 3.471/2008)
  • operatiuni de consolidare.

7. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.

8. Proceduri contabile. Modele de elaborare.

9. Stadiul implementarii IPSAS -urilor (Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public). Tendinte europene – EPSAS.

10. Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Inregistrarea la curs:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail: [email protected]

Taxa de instruire:
800 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Taxa de servicii turistice:
1100 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
Bonus: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

Persoana de contact:
Cosmin Constantin
Telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19
E-mail: [email protected]

Share.

Leave A Reply