Management de proiect. Investitiile – componenta a proiectului. Managementul calitatii in constructii – Proiect ContaPlus

0

constructiiLECTOR INVITAT         
Paul Ionita: arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

TEMATICA ABORDATA:
I. A Management de proiect – principii generale:
1.    Definirea diacronica a notiunii de proiect
2.    Principiile generale ale Managementului de proiect
3.    Tipologii de proiecte – sfere de cuprindere – Proiecte – Programe – Politici
4.    Uneltele proiectului:
    Analiza Stakeholderilor;
    Analiza Problemelor (arborele obiectivelor);
    Sinteza Obiectivelor (arborele obiectivelor);
    Logical Framework (Matricea cadru logic);
    Lista Activitatilor;
    Indicatorii verificabili obiectiv (IVO);
    Analiza de Risc;
    Analiza SWOT;
    Graficele de tip GANTT;
    Planificarea managementului resurselor (materiale, umane, financiare);
    Bugetul Proiectului.
5.    Cycle Project Management (CPM – Ciclcurile de viata ale proiectului):
    Activitatile desfasurate in fiecare ciclu;
    Baza legala care guverneaza fiecare activitate.
6.    Analiza activitatilor investitionale componente ale proiectului (ciclurile de viata din care fac parte acestea):
    Activitatile de design (proiectarea);
    Activitatile de implementare (executia lucrarilor de constructii).
I.B Cadrul legislativ general al lucrarilor de constructii – sistemul calitatii in constructii:
1.    Principalele elemente de cadru legislativ in vigoare in Romania privind fluxul etapelor de realizare ale unei constructii (Legea 10 , Legea 50 , HG/28 , O MDLPL 863/2008 , P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002,etc.)
2.    Sistemul calitatii in constructii.
3.    Elementele componente ale sistemului calitatii (descriere succinta a institutiilor si a activitatilor aferente fiecarui element component).
4.    Principalii actori ai activitatilor de constructii (beneficiari , consultanti de design , verificatori autorizati , organe de avizare , producatori de materiale si subansambluri , constructori , diriginti de santier, organe de control).
5.    Obligatiile si raspunderile fiecarui actor.
6.    Sanctiuni
7.    Cadrul legislativ conex al activitatilor de constructii.
II.A Managementul contractelor de consultanta pentru design – Fazele de proiectare (design):
1.    Fundamentarea necesitatii unei constructii (studiile preliminare, studii de impact, studii de piata, studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic , studii sociologice studiul de prefezabilitate,tema de proiectare, tema de proiectare in cazul unei institutii publice)
2.    Documentatiile tehnice necesare si studiile aferente fiecarui tip de constructie (constructie noua, modernizare-reabilitare constructie existenta, etc.).
3.    Prezentarea fazelor de consultanta tehnica de design ale unei constructii (fazele de proiectare, documentatiile tehnice si studiile tehnice conexe, documentatiile de obtinere a avizelor).
4.    Prezentarea avizelor si autorizatiilor pe faze de proiectare (CU, avizele de specialitate, AC).
5.    Continutul cadru al principalelor categorii de documentatii tehnico-economice pe faze de proiectare: ( SF, DTAC, DTAD, DTOE, PT, DDE);
II.B Studiile, expertizele, documentatiile pentru avize conexe aferente fazelor de design:
1.    Documentatiile si studiile de specialitate anexe aferente diverselor faze de proiectare:
    Documentatiile, studiile si expertizele de specialitate aferente fazei SF (DALI): expertize structurale, expertize de siguranta in exploatare, studiile geotehnice, expertiza hidro-geologica, studiu hidrografic, expertize termoenergetice si de izolare termica documentatia topografica, documentatia de cadastru, documentatia de carte funciara, studiu pedologic, studiu climatologic, expertize MCC, analiza cost-beneficiu).
    Documentatiile si studiile de specialitate aferente fazei DTAC: documentatia pentru obtinerea CU, documentatiile pt. obtinerea avizelor de specialitate, documentatii de urbanism indicate in CU-PUZ, PUD – situatiile concrete de solicitare a acestora).
    Documentatiile si studiile de specialitate aferente fazei PT: verificarile autorizate ale documentatiilor tehnice pe specialitati, scenarii de comportament la incendiu).
2.    Probleme specifice ale volumelor de piese scrise, desenate, si parti economice pe volume de specialitate; aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor scrise si desenate pe volume de specialitate:
    Aspecte specifice de verificat in cadrul documentatiilor tehnice si studiilor de specialitate conexe; exemplificare
    Aspecte specifice de verificat in cadrul documentatiilor tehnice pt. obtinerea avizelor; exemplificare
    Aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor scrise pe volume de specialitate; exemplificare
    Aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor desenate pe volume de specialitate; exemplificare
    Aspecte specifice de verificat in cadrul evaluarilor de costuri; exemplificare.
III. Managementul contractelor de executie constructii. Derularea lucrarilor de constructii – Documente aferente: Responsabilul tehnic cu executia + Dirigintele de santier + Asistenta tehnica a proiectantului pe parcursul executiei:
1.    Documentele santierului:
    Documentele de conducere a lucrarilor – PV de predarea amplasamentului, PV de trasare, Ordinele de incepere / suspendare a lucrarilor, PV de receptie faze determinante, PV de lucrari ascunse, PV de situatii neprevazute, Dispozitiile de santier, Ordinele de variatie, Notele de comanda suplimentara – NCS, Notele de renuntare – NR , Normele locale – NL, Articolele de lucrari cumulate, Analizele speciale (manualul responsabilului tehnic cu executia, manualul dirigintelui de santier – scurta paralela cu cartile FIDIC)
    Documentele de verificare si decontare a lucrarilor certificatele si buletinele de calitate a materialelor si subansamblelor, atasamentele, situatiile de lucrari, litigiile (manualul responsabilului tehnic cu executia, manualul dirigintelui de santier scurta paralela cu cartile FIDIC).
2.    Documente de receptie, perioada de garantie, postutilizarea:
    Documentele de receptie a lucrarilor – PV de receptie partiala, PV de receptie la terminarea lucrarilor, PV de receptie finala (HG 273 /14.06.1994 , scurta paralela cu cartile FIDIC
    Perioada de garantie PV de stingere a remedierilor(HG 273 /14.06.1994 , scurta paralela cu cartile FIDIC)
    Cartea tehnica a constructiei(Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995)
    Postutilizarea – HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe – intrata in vigoare: 01 Ianuarie 2005 – publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 – Grupa 1 – Constructii.
    Urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp – REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor – emis de Guvernul Romaniei – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997.
3.    Probleme specifice ale fazelor de executie al unei investitii:
    Aspecte specifice de verificat in cadrul asistentei tehnice pe parcursul executiei; exemplificare.
    Aspecte specifice de verificat in cadrul dirigentiei de santier; exemplificare.
    aspecte specifice de verificat in cadrul receptiilor obiectivelor de lucrarilor; exemplificare.
    Aspecte specifice de verificat in cadrul urmaririi comportarii in timp; exemplificare.

Cursul va avea loc in perioada 15 -17 aprilie la Timisoara.

INREGISTRAREA LA CURS:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break-uri.

TAXA DE SERVICII CAZARE (OPTIONAL): 700 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: www.proiect-contaplus.ro

Share.

Leave A Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.