LABORATORUL De la idee la teorie, practica si tutoriat, 9 – 12 august 2012, Constanta

0

SCOPUL

Cursul isi propune formarea abilitatilor de identificare a proiectelor pentru care se poate dezvolta o cerere in vederea obtinerii de fonduri europene. Companii private, institutii sau ONG-uri trebuie sa cunoasca pasii de baza in elaborarea cererilor de finantare, identificarea celui mai potrivit program, gestionat de autoritati din Romania sau la Bruxelles si elemente ce pot contribui la succesul unui proiect.

Participantii vor cunoaste principiile, legislatia si procedurile aplicabile ce stau la baza accesarii Fondurile Structurale si de Coeziune alocate Romaniei de Uniunea Europena, dar si alte fonduri, gestionate la Bruxelles.

LECTORI

 • Aida CATANA – Senior Consultant – Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, specialist in management de proiect, elaborarea cererilor de finantare in vederea obtinerii fondurilor europene, realizarea de documente in domeniul planificarii strategice in context european, autoare a mai multor lucrari de specialitate editate de Editura Contaplus printre care mentionam „Finantari europene pentru proiecte ce presupun activitati de cercetare, dezvoltare si inovare: instrumente utile de lucru” si, totdodata, coordonatoarea colectiei „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” – interventie privind politicile si finantarile europene.
 • Cezarina FALAN – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrari de specialitate ce vizeaza domeniul achizitiilor publice, dintre care mentionam: „Elaborarea proiectelor cu finantare din fondurile structurale pentru IMM-uri 2007-2013”, „Fonduri structurale pentru administratia publica, elaborarea si implementarea proiectelor in perioada de programare 2007-2013” si „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” – interventie privind problematica achizitiilor publice in contextul proiectelor cofinantate din fonduri europene.
 • Violeta STEFANESCU – Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, cu vasta experienta in traducerea si revizia juridica a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul fondurilor europene, dintre care mentionam „Repere jurisprudentiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea si utilizarea fondurilor europene” si „Ghidul Finantarilor Europene de la idee la proiect” – interventie privind problematica ajutoarelor de stat, precum si a litigiilor europene si romanesti generate de neregulile si fraudele comise in contextul accesarii si utilizarii fondurilor europene.

TEMATICA ABORDATA

Modulul 1. Finantarile europene pentru Romania 2007 – 2013

 • Politici si programe europene, tipuri de fonduri disponibile; Bugetul alocat politicii de dezvoltare regionala si de coeziune; Programe in sistem de management centralizat; Programe in sistem de management descentralizat la nivel european; Surse de informare si baze de date; Evolutia politicii de dezvoltare regionala pentru care sunt alocate fondurile structurale si de coeziune; Politica de angajare a fortei de munca si abordarea strategica la nivel european; Politica de mediu si de transporturi la nivel european; Dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse la nivel european; Fondul European de Dezvoltare Regionala; Fondul Social European; Fondul de Coeziune; Regulamentele in baza carora functioneaza fondurile structurale si de coeziune; Rolul parteneriatelor; Identificarea partenerelor – exemple de baze de date; Planul National de Dezvoltare al Romaniei 2007 – 2013; Cadrul National Strategic de Referinta 2007 – 2013; Programele Operationale Sectoriale; Programele de Cooperare Teritoriala.

Modulul 2. Exemple de proiecte de succes

 • Proiecte finantate din Fondul Social European; Proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala; Exemple de proiecte finantate din Fondul de Coeziune.

Modulul 3. Uniunea Europeana 2020

 • Strategia UE 2020; Initiativele emblematice: „O agenda digitala pentru Europa”, „Tineretul in miscare”, „O Uniune a inovarii”, „O politica industriala adaptata erei globalizarii”, „O agenda pentru noi competente si locuri de munca: o contributie europeana la ocuparea integrala a fortei de munca”, „Platforma europeana de combatere a saraciei si a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea sociala si teritoriala”, „O Europa eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor”; Propuneri de modificare a regulamentelor in baza carora functioneaza fondurile structurale

Modulul 4. Managementul de proiect

 • Etapele Project Cycle Management: planificare, identificare, formulare, implementare, audit si evaluare; Analiza SWOT; Arborele problema; Actorii intersati si matricea actorilor; Identificarea grupului tinta; Stabilirea obiectivitatilor; Stabilirea activitatilor; Durata si succesiunea activitatilor; Diagrama Gantt; Planul resuselor; Planul de achizitii; Estimarea bugetara; Asigurarea dezvoltarii durabile; Egalitatea de sanse; Sustenabilitate.

Modulul 5. Achizitiile publice in contextul proiectelor cofinantate din fonduri europene

 • Cele mai recente modificari ale legislatiei europene si romanesti in domeniul achizitiilor publice; Institutii relevante pentru sistemul achizitiilor publice (competentele ANRMAP, UCVAP, CNSC, Autoritatilor de Management); Principii de baza si concepte relevante pentru procesul de achizitie publica: Achizitorii publici si privati (autoritati contractante si operatori economici privati); Studii de caz, exemple practice, hotarari judecatoresti europene si romanesti; Estimarea valorii contractelor de achizitie publica si tipurile de proceduri aplicabile (regulile de estimare a valorii contractelor de achizitie; noile praguri valorice; determinarea procedurii aplicabile in raport cu pragurile valorice); Elaborarea documentatiei de atribuire – specificatiile tehnice, criteriile de calificare/selectie, criteriile de atribuire, calendarul procedurii de atribuire, elaborarea documentatiei de atribuire; Achizitiile publice ecologice – instrument de eficientizare a costurilor si de promovare a dezvoltarii durabile; Contestarea procedurilor de atribuire.

Modulul 6. Nereguli si fraude in realizarea si derularea proiectelor ce beneficiaza de cofinantare europeana – corectiile/ reducerile financiare si aspecte penale

 • Momente-cheie in accesarea, utilizarea si absorbtia fondurilor europene – perioada de dinaintea semnarii contractului de finantare, implementarea si postimplementarea – reguli si eventuale puncte nevralgice; Raportul dintre dreptul UE si cel national, ierarhia normelor, baze de date utile; Litigii in contextul fondurilor europene – litigii de drept civil, administrativ, penal etc.; Hotarari judecatoresti pronuntate de instantele romane si de Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu relevanta in domeniul accesarii si utilizarii fondurilor europene – rolul deosebit al jurisprudentei europene si impactul acesteia asupra situatiei din Romania; Nereguli si fraude in realizarea si derularea proiectelor ce beneficiaza de cofinantare europeana; Sanctionarea neregulilor si a fraudelor – corectiile/ reducerile financiare si aspecte penale – legislatie si hotarari judecatoresti, exemple practice.

Modulul 7. Cererea de finantare

 • Formularea obiectivelor SMART; Justificarea proiectului; Descrierea obiectivelor; Descrierea activitatilor; Coerenta cu alte politici nationale si europene; Prezentarea grupului tinta si a constrangerilor; Beneficiarii proiectului; Estimarea rezultatelor; Prezentarea echipei; Planul de comunicare; Metodologie; Sustenabilitate; Prezentarea aplicantului si a partenerilor; Anexele tehnice; Tipuri de cereri de finantare; Completarea cererii de finantare.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere, pe care il puteti solicita la numarul de telefon 021.222.00.92 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 7 august 2012.

Taxa de participare: 1800 lei /participant.

*Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, pauza de cafea, cazare in regim double si pensiune completa, taxa examen C.N.F.P.A.

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Pentru detalii referitoare la inscriere, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0735.211.513 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Share.

Leave A Reply