Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate conform IFRS

0

17 aprilie 2008

Va invitam sa participati la programul de pregatire si consultanta "Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare consolidate conform IFRS" Bucuresti, 19-20 aprilie 2008.

Seminarul se adreseaza profesionistilor din domeniul financiar-contabil, are un pronuntat caracter practic si supune atentiei un numar mare de probleme cu care acestia se confrunta in aplicarea prevederilor IAS – IFRS.

Contabilitatea din tara noastra se afla in prezent intr-un proces de implementare graduala a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, fapt confirmat de cele doua reglementari emise de Ministerul Finantelor Publice: OMFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplica reglementari contabile conforme cu IFRS, respectiv reglementari contabile conforme cu directivele europene si OMFP nr.1121/2006 privind aplicarea IFRS.

In cadrul Uniunii Europene, grupurile de societati aplica deja IFRS la nivelul situatiilor financiare consolidate, aplicarea acestora si de catre societatile individuale fiind doar o chestiune de timp! Ca urmare, in calitate de membru al Uniunii Europene, si tara noastra va trebui sa se alinieze acestor tendinte si sa aplice IFRS in situatiile financiare individuale ale agentilor economici.
 
In continutul sau, cerintele IAS – IFRS sunt prezentate pe domenii de interes, cum ar fi prezentarea informatiilor in situatiile financiare, situatii de grup, evaluarea si recunoasterea elementelor in bilant si in contul de profit si pierdere. Din ratiuni de usurare a apropierii cunostintelor, informatia este concentrata, detaliile teoretice sunt succinte, ceea ce va permite intelegerea rapida a problematicii IAS – IFRS referitoare la un anumit domeniu, fara a fi necesara parcurgerea intregului standard.

1.  Introducere in structura Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
2.  Prezentarea situatiilor financiare: IAS 1;
3.  Prezentarea situatiilor financiare; IAS 8 Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori; IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar; IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente; IAS 24 Tranzactii cu parti afiliate; IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului.
4.  Evaluarea si recunoasterea elementelor bilantiere: IAS 16 Imobilizari corporale; IAS 38 Active necorporale; IAS 36 Deprecierea activelor; IAS 2 Stocuri; IAS 11 Contracte de constructii; IAS 12 Impozitul pe profit.
5.  Evaluarea si recunoasterea elementelor contului de profit si pierdere: IAS 18 Venituri din activitati curente; IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala; IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar; IAS 23 Costurile indatorarii.
6.  Intocmirea situatiilor financiare consolidate: IFRS 3 Combinari de intreprinderi; IAS 27 Situatii financiare consolidate si separate, IAS 28 Investitii in intreprinderi asociate, IAS 31 Interese in asocierile in participatie.
7.  IFRS 1. Adoptarea pentru prima data a IFRS – studiu de caz aplicabil situatiilor financiare consolidate.

Cursul va fi sustinut de D-na Ileana Cosmina PITULICE – Lector univ. dr."Catedra de contabilitate, audit si control de gestiune"- ASE Bucuresti si D-na Adriana POPA – Lector CECCAR, Lector univ. drd. "Catedra de contabilitate, audit si control de gestiune" – ASE Bucuresti.

Cursul va avea loc in campusul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, B-dul Marasti, nr.59, sector 1, in perioada 19-20 aprilie 2008 dupa urmatorul program:

Sambata, 19 aprilie 2008
9.00 – 13.00
13.00 – 14.00 pauza
14.00 – 16.00
Duminica, 20 aprilie 2008
9.00 – 13.00
13.00 – 14.00 pauza
14.00 – 16.00

Pretul cursului este de 700 lei (TVA inclus). Taxa de participare acopera cheltuielile cu sala de seminar cu toate facilitatile, pauzele de cafea, programul de training si suportul de curs.

Oferte si reduceri speciale:
– Reducere 5% pentru al doilea participant din cadrul aceleiasi firme;
– Reducere 10% pentru  al treilea participant din cadrul aceleiasi firme;
– Reducere 10% pentru abonamentul la revista ContaPlus.

Programul de training si consultanta are un pronuntat caracter practic – aplicativ. In procesul de pregatire, utilizam mijloace si metode moderne de instruire: prezentari, dezbateri, discutii active, exemplificari si studii de caz. Suportul de curs, pe care il puteti consulta in permanenta, va fi inclus in mapa de prezentare alaturi de o multime de pagini pline de informatii utile in activitatea dumneavoastra si de ultimul numar al revistei ContaPlus. Numarul de participanti va fi dimensionat astfel incat sa se poata crea o atmosfera adecvata intelegerii rapide si eficiente a informatiilor oferite si de a se crea cadrul necesar discutiilor purtate liber, mai ales in pauzele cursului, legat de aspecte si/sau spete intalnite in ramura de activitate in care profesati. La sfarsitul cursului se vor inmana diplomele ce atesta absolvirea cursului.
 
Informatii complete privind programul educational, structura tematica, modalitatea de inscriere si alte detalii despre acest seminar:

Telefon/fax: 021.310.13.62,
Mobil 0728.243.149.
Web-site: http://www.revistacontaplus.ro/cursuri.php.

Sursa: Plandeafacere.ro, 17 aprilie 2008

Share.

Leave A Reply