Inchiderea exercitiului financiar 2012 la institutiile publice, 10 – 12 decembrie 2012, Bucuresti – U.S.A.M.V.

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Cursul se adreseaza: specialistilor din compartimentele financiar-contabile din institutiile publice indiferent de subordonare si de modul de finantare a cheltuielilor.

LECTOR INVITAT:

  • Specialist din Ministerul Finantelor Publice

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

– Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 din Legea nr 273/2006 privind finatele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009.
– LUCRARI PREMERGATOARE INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR AL ANULUI 2012.
– NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENIUL FISCAL-BUGETAR AL INSTITUTIILOR PUBLICE.
– LUCRARI PREGATITOARE INCHEIERII EXERCITIULUI FINANCIAR AL ANULUI 2012:
• Inregistrarea cronologica si sistematica a a operatiunilor economico-financiare consemnate in documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Verificarea existentei concordantei datelor din balantele de verificare ale conturilor sintetice de la finele trimestrelor cu cele din balantele de verificare ale conturilor analitice.
• Analiza soldurilor conturilor contabile astfel incat acestea sa reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si sa corespunda functiunii stabilite in planul de conturi.
• Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor.
– Acte normative care reglementeaza organizarea si efectuarea inventarierii
– Etapele inventarierii
– Inregistrarea in contabilitate a ajustarilor de depreciere a activelor
• Provizioane
– Categorii de provizioane
– Inregistrarea in contabilitate a provizioanelor
• Reevaluarea activelor fixe
– Actele normative care reglementeaza reevaluarea activelor fixe
– Inregistrarea in contabilitate a rezervelor din reevaluare
• Stabilirea masurilor ce urmeaza a fi luate in vederea incheierii exercitiului bugetar al anului 2012
REGLEMENTARI LEGISLATIVE IN DOMENIUL ASIGURARILOR SOCIALE
• Sistemul public de pensii – Legea nr.19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare
• Contributii sociale – obligatii 2011
• Proiect privind strategia fiscal-bugetara a Guvernului privind Asigurarile sociale pentru 2012-2014.

Pentru o mai buna intelegere si aplicare a reglementarilor in vigoare, subiectele abordate vor fi insotite de exemple practice.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 6 decembrie 2012.

Taxa de instruire: 800 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.)

Tarif de grup:

  • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
  • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
  • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
  • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

PERSOANA CONTACT – Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply