Implementarea sistemului de control intern/managerial – workshop, 31 mai-2 iunie, Suceava

0

proiect-conta-plusIn urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „AUDITOR INTERN IN SECTORUL PUBLIC” Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lectori invitati:

– Experti in audit si control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Tematica abordata:

ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial;
 • Elaborarea „Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial”;
 • Actualizarea Programului SCM, tipologia informatiilor continute de acesta, responsabili, termene;
 • Gestionarea riscurilor privind implementarea sistemului de control intern/managerial.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – (WORKSHOP)

 • Model de implementare a Sistemului de Control Managerial – abordare pe fiecare standard in parte;
 • Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM; Model Program;
 • Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
 • Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente – metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
 • Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 7);
 • Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
 • Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 11);
 • Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17); Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv, intocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM;
 • Intocmirea Chestionarului de autoevaluare; Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii; Modul de completare a Raportului anual privind SCM.
 • Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 4 – Functii sensibile. Inventar functii sensibile. Stabilire si continut politica de rotatie a salariatilor;
 • Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 16 – Semnalarea neregularitatilor. Procedura semnalare neregularitati. Exemplificare.
 • Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 18 – Separarea atributiilor. Exemplu practic.
 • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 22 – Strategii de control. Exemplificare.

AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Completarea chestionarelor de autoevaluare;
 • Interpretarea rezultatelor autoevaluarii;
 • Propunerea masurilor de imbunatatire.

INTOCMIREA RAPORTARILOR PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Raportari trimestriale si anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial;
 • Transmiterea raportarilor trimestriale entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare;
 • Continutul informatiilor din raportul anual.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735.211.513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de participare: 800 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

– 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%

– 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%

– 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%

– 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: Silvana Oprea 0735.211.513

Share.

Leave A Reply