Implementarea sistemului de control intern/managerial – workshop, 16-18 noiembrie, Bucuresti – U.S.A.M.V

0

Program de perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

Lectori invitati:

 • Experti in audit si control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Tematica abordata:

ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Discutarea conceptului de control intern/managerial. Comparatie cu abordarea anterioara a controlului.
 • Necesitatea controlului intern/managerial;
 • Organizarea implementarii sistemului de control intern/managerial. Constituirea structurii cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial;
 • Planificarea implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial. Elaborarea si actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Model de program;
 • Erori posibile privind implementarea sistemului de control intern / managerial.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL – (WORKSHOP)

 • Implementare standardelor de control intern/managerial;
 • Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 1);
 • Elaborarea ROF, ROI si fiselor de post – metodologie si exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 2);
 • Pregatirea profesionala a angajatilor – (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 3);
 • Criterii pentru identificarea si stabilirea functiilor sensibile. Exemple – (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 4);
 • Definirea obiectivelor organizatiei in conformitate cu pachetul de cerinte SMART – exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr.7);
 • Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 8);
 • Stabilirea indicatorilor de performanta si monitorizarea performantelor. Studiu de caz (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 10);
 • Managementul riscului. Identificarea riscurilor. Tipuri de riscuri si tehnici de identificare. Stabilirea apetitului la risc (tolerantei la risc). Analiza, evaluarea si gestionarea riscurilor. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune. Exemple si studiu de caz. (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 11);
 • Definirea ipotezelor. Reevaluarea acestora. (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 15)
 • Semnalarea neregularitatilor. Procedura de semnalare a neregularitatilor. Exemplificare. (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 16).
 • Elaborarea procedurilor operationale (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 17);
 • Separararea atributiilor. Exemple. (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 18)
 • Gestionarea abaterilor. (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 20)
 • Continuitatea activitatilor semnificative (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 21)
 • Stabilirea strategiilor si tipurilor de control. Exemple. (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 22).

AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Completarea chestionarelor de autoevaluare. Model de completare a chestionarului de autoevaluare si model de chestionar de autoevaluare completat;
 • Consolidarea rezultatelor autoevaluarii si stabilirea masurilor de imbunatatire.
 • Elaborarea documentelor de informare/raportare privind implementarea sistemului de control intern/managerial
 • Elaborarea situatiilor trimestriale si anuale privind implementarea sistemului de control intern/managerial. Model de situatii si exemple;
 • Elaborarea raportului anual privind sistemul de control intern/managerial. Model de raport. Transmiterea raportarilor trimestriale entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply