Guvernanta corporativa si managementul riscului in sectorul public

0

proiect-conta-plus21-24 august 2014, Eforie Nord, Hotel ***

Lector invitat: Marius Tomoiala, specialist in audit si control intern

Curs autorizat A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari) In urma evaluarii se obtine certificat de absolvire pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public„, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Tematica abordata (fara a se limita la aceasta)

A. GUVERNANTA CORPORATIVA
1. Conceptul de guvernanta corporativa.
2. Teorii asociate guvernantei corporative:

 • Teoria agentului;
 • Separatia dintre detinere si control;
 • Teoria persoanelor interesate („stakeholders”);
 • Teoria administratorului („stewardship”).

3. Necesitatea implementarii/dezvoltarii conceptului de guvernanta corporativa in entitatile publice.
4. Prezentarea principalelor modele privind guvernanta:
4.1. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernata internationale;
4.2. Principiile guvernantei corporative.
5. Actionari si persoane interesate:
5.1. Roluri;
5.2. Interesele celor doua grupuri.
6. Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.
7. Consiliul de administratie:
7.1. Constituire si componenta;
7.2. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;
7.3. Atributiile principale ale consiliului de administratie;
7.4. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie.
8. Managementul de executie:
8.1. Criterii de selectie a directorilor executivi;
8.2. Atributiile principale ale managementului de executie;
8.3. Revocarea directorilor executivi;
8.4. Remunerarea directorilor executivi.
9. Comitetul de audit:
9.1. Relatia cu auditul intern;
9.2. Responsabilitatile comitetului de audit.
10. Auditul intern:

 • Organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.

B. MANAGEMENTUL RISCULUI
1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.
2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.
3. Ce este riscul?
3.1. Cum se formuleaza un risc?
3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc;
3.3. Tehnici de identificare a riscurilor;
3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.
4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:
4.1. Explicare si exemplificare;
4.2. Intelegerea conceptelor de:

 • Risc inerent;
 • Risc rezidual;
 • Apetit si toleranta la risc;
 • Impact si probabilitate.

5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.
6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:

 • COSO I;
 • COSO ERM (Enterprise Risk Management);
 • COSO 2013;
 • SR ISO 31000/2010.

7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare.
8. Conceptul de toleranta la risc:
8.1. Importanta tolerantei la risc;
8.2. Stabilirea tolerantei la risc;
8.3. Exemple din diferite domenii de activitate.
9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:

 • Identificarea riscului;
 • Analiza riscului;
 • Stabilirea tolerantei la risc;
 • Raspunsul la risc
 • Monitorizarea procesului de management al riscului.

10. Analiza riscului:
10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;
10.2. Evaluarea riscului;
10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;
10.4. Erori posibile.
11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:
11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;
11.2. Consecintele materializarii riscului.
12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:

 • Metoda grafica;
 • Harta riscurilor;
 • Metoda tabelara.

13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):
13.1. Tipuri de raspuns la risc;
13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;
13.3. Exemple.
14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.
15. Monitorizarea procesului de management al riscului:
15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;
15.2. Scara de evaluare.
16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul riscului sau a unui proces functional de management al riscului.
17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.
18. Studiu de caz si exercitii.

 

Inregistrarea la curs:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail: [email protected]

Taxa de instruire:
800 LEI (scutit TVA)
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Taxa de servicii turistice:
1100 LEI (TVA inclus)
*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
Bonus: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

Persoana de contact:
Cosmin Constantin
Telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19
E-mail: [email protected]

Share.

Leave A Reply