Forumul national Dezvoltarea sistemului de control managerial si audit intern in Romania, 23 februarie 2013, Bucuresti

0

proiect-conta-plusScopul acestui forum este de a informa, dezbate si clarifica cele mai importante aspecte privind implementarea sistemului de control intern/managerial in entitatile publice.

INVITATI:

 • Experti in Audit si Control, Ministerul Finantelor Publice;
 • Prof. Ass. Dr. Ec. RADU VALENTIN, specialist in audit, din cadrul Ministerului Sanatatii;
 • Dna. SVETLANA I. MURESAN – Expert in Audit Public Extern din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei;
 • Dl. DUMITRU CATALIN PETRESCU – Sef Birou Audit Intern CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI;
 • Dl. MARIUS TOMOIOALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala A.A.I.R. – Asociatia Auditorilor Interni din Romania, C.I.A.® – Certified Internal Auditor®, C.R.M.A. – Certification in Risk Management Assurance.

Evenimentul se adreseaza personalului din sectorul public avand responsabilitati in implementarea Standardelor de control intern/ managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzand standardele de control intern/ managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat.

TEMATICA:

SISTEMUL DE COOPERARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIEI DE AUDIT INTERN:

 • Conditiile cooperarii;
 • Acordul de cooperare;
 • Drepturile si obligatiile entitatilor publice partenere;
 • Raportarea activitatii de audit intern.

ATESTAREA NATIONALA A AUDITORILOR INTERNI DIN SECTORUL PUBLIC:

 • Modalitatea de realizare a atestarii;
 • Obtinerea certificatului de atestare (cerinte, depunerea documentatiei, eliberarea certificatului, suspendarea certificatului);
 • Organizarea si desfasurarea procesului de pregatire profesionala a auditorilor interni.

ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL

 • Organizarea structurii cu atribujii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii Sistemului de Control Intern/Managerial. Solutii si erori posibile;
 • Rolul si atributiile acestei structuri;
 • Elaborarea sau actualizarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial avand la baza prima autoevaluare a acestui sistem.

GHID DE IMPLEMENT ARE EFECTIVA A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL. SOLUTII SI ERORI POSIBILE IN APLICAREA STANDARDELOR. In principal, se vor avea in vedere:

 • Aplicarea Standardului nr. 4 – Functii sensibile;
 • Aplicarea Standardului nr. 7 – Obiective;
 • Aplicarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor;
 • Aplicarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului;
 • Aplicarea Standardului nr. 15 – Ipoteze, reevaluari;
 • Aplicarea Standardului nr. 17 – Proceduri;
 • Aplicarea Standardului nr. 20 – Gestionarea abaterilor;
 • Aplicarea Standardului nr. 21 – Continuitatea activitatii;
 • Aplicarea Standardului nr. 22 – Strategii de control;
 • Aplicarea Standardului nr. 25 – Auditul intern.

GHID PENTRU REALIZAREA AUTOEVALUARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

 • Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare
 • Model completat de chestionar de autoevaluare.

EVALUARILE REALIZATE DE ORGANISME INTERNE/EXTERNE ENTITATILOR

 • Evaluarile realizate de auditorii interni;
 • Evaluarile realizate de Curtea de Conturi. Ghid de evaluare.

Taxa de participare 400 lei (TVA inclus) include: consiliere pe timpul desfasurarii actiunii, mapa de lucru, coffee break, lunch.

Participarea la lucrarile forumului se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513, sau pe adresa de e-mail: [email protected], in limita locurilor disponibile.

Inregistrarea se face pana la data de 21 februarie 2013.

Director eveniment: DANA CAMBURU: 0731 354 146.

Share.

Leave A Reply