Factori de succes in managementul proiectelor de infrastructura, 29-31 martie 2013, Sinaia

0

proiect conta-plusProgram de perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Consiliul National de Formare Profesionala a  Adultilor

LECTORI:

 • Dna. VICTORIA HODINA – Absolventa a doua cursuri postuniversitare: „Management institutiilor publice” si „Managementul afacerilor internationale” (achizitii contracte de servicii/lucrari internationale, finantari, asigurari, etc). Peste 12 ani experienta profesionala in managementul resurselor (financiare, umane, tehnice). Peste 8 ani lucrati intr-o companie prestatoare de servicii apa/canal/epurare (birou tehnic, birou proiecte externe, sef Unitate implementare proiect ISPA). 5 ani lucrati in administratia publica centrala, Ministerul Fondurilor Europene – coordonare la nivel central a tuturor proiectelor finantate de Uniunea Europeana.

TEMATICA (fara a se limita la aceasta):

MODULUL 1 „Initiere in implementarea proiectelor care contin contracte de lucrari ce au la baza conditii contractuale FIDIC se adreseaza atat persoanelor care nu au fost implicate in managementul proiectelor / managementul contractelor cu finantare internationala cat si celor care au facut parte din unitatile de implementare a proiectelor finantate din instrumente de preaderare dar nu au fost direct implicati in management de contract.

 • aspecte din perioada de atribuire care pot conduce la aplicarea corectiilor financiare si desigur la nerealizarea indicatorilor de performanta aprobati prin deciziile de finantare.
 • Prezentare tipuri contracte: furnizare, servicii, lucrari
 • Prezentare parti contractuale
 • Relatia dintre Beneficiari , in calitate de autoritate contractanta, prestatorii de servicii’, antreprenori si autoritati intre parteneriat si confruntare
 • Importanta activitatii de monitorizare a contractelor (stabilire indicatori si procedee de monitorizare)
 • Generalitati cadrul contractual FIDIC
 • Managementul supervizarii – atributii principale ale actorilor implicati
 • Modificarea contractelor intre eligibilitate si corectii financiare
 • Factori de success in proiectele de investitii

MODULUL 2 se adreseaza beneficiarilor si reprezentantilor firmelor de constructii implicate in executarea contractelor de lucrari din infrastructura de mediu si transport.

De asemenea se adreseaza PFA/IF/II care sunt implicate in executia acestor contracte de lucrari (proiectanti, diriginti de santier, asistenta tehnica din partea proiectantului, etc.).

In cadrul acestui modul  vor fi prezentate:
1. Prezentarea cadrului contractual FIDIC – generalitati
2. Prezentare FIDIC Rosu: particularitati, proiectare
3. Prezentare FIDIC Galben: particularitati, proiectare
4. Monitorizare contracte lucrari
5. Modificare contracte lucrari: ordine de variatie; acte aditionale
6. Procedura de supervizare
7. Atributii Autoritate contractanta
8. Atributii Antreprenor
9. Atributii Inginer
10. Dispute si mediere

MODULUL 3 „Implementarea (atribuirea, monitorizarea si modificarea) contractelor de servicii, furnizare si lucrari aferente proiectelor de investitii – se adreseaza tuturor beneficiarilor, prestatorilor de servicii sau antreprenorilor implicate in proiecte majore de investitii fie ca sunt finantate de Uniunea Europeana, de Institutii Financiare Internationale sau de la bugetul statului.

In cadrul acestui modul  vor fi prezentate:

 • aspecte din perioada de atribuire care pot conduce la aplicarea corectiilor financiare si desigur la nerealizarea indicatorilor de performanta aprobati prin deciziile de finantare.
 • Importanta intocmirii corecte a Studiului de Fezabilitate, a Fisei de date a achizitiei si a caietelor de sarcini
 • Relatia dintre Beneficiari , in calitate de autoritate contractanta, prestatorii de servicii’, antreprenori si autoritati intre parteneriat si confruntare
 • Importanta activitatii de monitorizare a contractelor (stabilire indicatori si procedee de monitorizare).
 • Modificarea contractelor intre eligibilitate si corectii financiare.
 • Factori de success in proiectele de investitii

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.310.13.62 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Taxa servicii turistice:* 700 lei/participant inclusiv TVA.

*Taxa include:  cazare in regim double si pensiune completa.
*Optional

Persoana de contact: Silvana Oprea – 0735 211 513

Share.

Leave A Reply