Evaluarea sistemelor de control intern / managerial de catre auditorii interni in sectorul public, 8-10 martie 2013, Sinaia Hotel

0

proiect-conta-plusCurs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTOR INVITAT:

  • Marius TOMOIALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (acreditare – CIA, CRMA).

PROGRAMUL CURSULUI:

  • Vineri: 17:00 – 20:00
  • Sambata: 09:30 – 17:00
  • Duminica: 09:30 – 13:00

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului. Necesitatea implementarii sistemelor de control intern/managerial in entitatile publice. Confuzii si erori posibile privind scopul si sfera controlului intern/managerial.
2. Evaluarea modului de organizare si functionare a comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
3. Analiza modului de planificare a activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Evaluarea modului de intocmire a programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
4. Analiza modului de stabilire a functiilor sensibile (Evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 4 – Functii sensibile).
5. Verificarea definirii unor obiective „SMART” de catre entitate. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni „SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea.
6. Evaluarea procesului de monitorizare a performantelor (Verificarea definirii indicatorilor de performanta; exemple de indicatori; evaluarea calitatii acestora; verificarea implementarii unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate). Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor.
7. Evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 11 – Managementul riscului in entitate (verificarea faptului ca au fost identificate riscurile semnificative ale entitatii; exemple de riscuri; formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu; stabilirea apetitului la risc; evaluarea si prioritizarea riscurilor; gestionarea riscurilor). Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului.
8. Analiza modului de elaborare si aplicare a procedurilor operationale. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri.
9. Organizarea si pozitionarea structurii de audit intern in organizatie. Erori si deficiente posibile in implementarea Standardului nr. 25 – Auditul intern.
10. Evaluarea gradului de integrare a controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii.
11. Evaluarea sistemelor de control intern/managerial conform criteriilor stabilite prin anexa 4.1. la O.M.F.P. nr. 946/2005, republicat. Verificarea modului de completare a chestionarului de autoevaluare si a realitatii datelor inscrise in acest document. Model completat de chestionar de autoevaluare.
12. Impactul Normelor privind coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice asupra modului de organizare si desfasurare a activitatii de audit intern. Atestarea auditorilor interni in sectorul public (cerinte, documente, pasi etc.). Organizarea procesului de pregatire profesionala continua a auditorilor interni in sectorul public.
13. Impactul Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern. Aspecte privind organizarea si functionarea compartimentelor de audit intern in entitatile publice locale.
14. Planificarea activitatii de audit intern. Elaborarea planurilor multianuale si anuale de audit.
15. Desfasurarea etapei de analiza a riscurilor din cadrul misiunii de audit intern. Erori posibile.
16. Intocmirea fiselor de constatare si raportare a iregularitatilor
17. Elaborarea fiselor de identificare si analiza a problemelor si a rapoartelor de audit intern. Tehnici de intocmire. Erori posibile.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.310.13.62 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen limita de inscriere: 6 martie 2013.

Taxa de instruire: 900 lei/participant

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

  • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
  • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
  • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
  • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice: 600 lei/participant

Taxa include: cazare in regim double si pensiune completa pentru participant.

Persoana de contact: Silvana Oprea – 0735211513

Share.

Leave A Reply