Evaluarea proceselor de Guvernanta Corporativa, Managementul riscului si Control intern/managerial de catre auditorii interni, 19-21 aprilie 2013, Baile Felix

0

Proiect Conta-PlusLECTOR INVITAT:

  • Marius TOMOIALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (acreditare – CIA, CRMA)

In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Auditor Intern in Sectorul Public” Cod COR 241 306.

TEMATICA – PARTEA I

Controlul Intern Managerial:
1. Rolul auditorilor interni in imbunatatirea proceselor de guvernanta corporativa, managementul riscului si control intern/managerial
2. Conceptul de guvernanta corporativa
3. Principiile guvernantei corporative
4. Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
5. Structuri organizationale si procese pentru asigurarea unei bune guvernante corporative
6. Elemente privind auditul procesului de guvernanta
7. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului
8. Evaluarea modului de organizaresi functionare a comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizareasi functionarea comisiei
9. Analiza modului de planificare a activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Evaluarea modului de intocmire a programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern / managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern / managerial
10. Analiza modului de stabilire a functiilor sensibile (Evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 4 – Functii sensibile)

TEMATICA – PARTEA II

Managementul Riscului:
11. Verificarea definirii unor obiective „SMART” de catre entitate. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni „SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea
12. Evaluarea procesului de monitorizare a performantelor (Verificarea definirii indicatorilor de performanta; exemple de indicatori; evaluarea calitatii acestora; verificarea implementarii unui sistem coerent de monitorizare a performantelorin entitate). Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor
13. Analiza modului de elaborare si aplicare a procedurilor operationale. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri
14. Evaluarea gradului de integrare a controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii
15. Evaluarea sistemelor de control intern/managerial conform criteriilor stabilite prin anexa 4.1. la O.M.F.P. nr. 946/2005. Verificarea modului de completare a chestionarului de autoevaluare si a realitatii datelor inscrise in acest document. Model completat de chestionar de autoevaluare.

Auditul Intern:
16. Managementul riscului – proces de imbunatatire continua a controlului intern/managerial
17. Exemple de riscuri
18. Stabilirea tolerantei la risc/apetitului la risc
19. Evaluareasi prioritizarea riscurilor
20. Gestionarea riscurilor
21. Evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 11 – Managementul riscului in entitate. Principalele deficiente si erori posibilein implementarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului
22. Organizareasi pozitionarea structurii de audit internin organizatie. Erori si deficiente posibile in implementarea Standardului nr. 25 – Auditul intern
23. Planificarea activitatii de audit intern. Elaborarea planurilor multianuale si anuale de audit.
24. Elaborarea fiselor de identificare si analiza a problemelorsi a rapoartelor de audit intern. Tehnici de intocmire. Erori posibile.

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la  numerele de telefon: 021.310.13.62 sau la adresa de e-mail: [email protected].

TAXA DE PARTICIPARE: 800 LEI (TVA inclus)

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

  • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
  • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
  • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
  • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact:
SILVANA OPREA – 0735.211.513

Share.

Leave A Reply