Evaluarea implementarii sistemului de control intern/managerial. Audit intern. Managementul riscului. Guvernanta corporativa

0

curs sisteme de control1-3 noiembrie 2013, Bucuresti – USAMV

Lector invitat: Specialist din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei.

In urma evaluarii, se acorda certificat de absolvire pentru ocupatia de „Auditor Intern in Sectorul Public” Cod COR 241.306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Tematica

Controlul Intern Managerial:

 1. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului;
 2. Evaluarea modului de organizare si functionare a comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei;
 3. Analiza modului de planificare a activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Evaluarea modului de intocmire a programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
 4. Analiza modului de stabilire a functiilor sensibile (evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 4 – Functii sensibile);
 5. Verificarea definirii unor obiective „SMART” de catre entitate. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni „SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea;
 6. Evaluarea procesului de monitorizare a performantelor (verificarea definirii indicatorilor de performanta; exemple de indicatori; evaluarea calitatii acestora; verificarea implementarii unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate). Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor;
 7. Analiza modului de elaborare si aplicare a procedurilor operationale. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri;
 8. Evaluarea gradului de integrare a controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii;
 9. Evaluarea sistemelor de control intern/managerial conform criteriilor stabilite prin anexa 4.1. la O.M.F.P. nr. 946/2005. Verificarea modului de completare a chestionarului de autoevaluare si a realitatii datelor inscrise in acest document. Model completat de chestionar de autoevaluare.

Managementul Riscului:

10.   Managementul riscului – proces de imbunatatire continua a controlului intern/managerial;
11.    Exemple de riscuri;
12.    Stabilirea tolerantei la risc/apetitului la risc;
13.    Evaluarea si prioritizarea riscurilor;
14.    Gestionarea riscurilor;
15.    Evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 11 – Managementul riscului in entitate. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului.

 Auditul Intern:

16.   Organizarea si pozitionarea structurii de audit intern in organizatie. Erori si deficiente posibile in implementarea Standardului nr. 25 – Auditul intern;
17.   Planificarea activitatii de audit intern. Elaborarea planurilor multianuale si anuale de audit;
18.   Elaborarea fiselor de identificare si analiza a problemelor si a rapoartelor de audit intern. Tehnici de intocmire. Erori posibile;
19. Rolul auditorilor interni in imbunatatirea proceselor de guvernanta corporativa, managementul riscului si controlul intern/managerial.

Guvernanta Corporativa:

20.    Conceptul de guvernanta corporativa;
21.    Principiile guvernantei corporative;
22.    Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
23.    Structuri organizationale si procese pentru asigurarea unei bune guvernante corporative;
24.    Elemente privind auditul procesului de guvernanta.

Inscriere

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la numerele de telefon: 021.310.13.62 sau la adresa de e-mail:[email protected].

Persoana de contact: Silvana Oprea – mobil: 0735.211.513

TAXA de participare900 LEI (TVA inclus)

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C. (fost C.N.F.P.A.).

In vederea inscrierii la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:

 1. Copie buletin/carte de identitate;
 2. Copie certificat de nastere;
 3. Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
 4. Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior

Pentru informatii referitoare la grila de cursuri disponibila in perioada urmatoare va invitam sa accesati pagina noastra web:
www.proiect-contaplus.ro.

Va multumim si va asteptam la curs!

Share.

Leave A Reply