Designul si implementarea proiectelor POS DRU/POCU 2014-2020, Cluj-Napoca, 26-29 Martie 2015

0

contaplusIn urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector invitat:

 • Adrian Corpadean – lector universitar doctor, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babes-Bolyai, specialist management proiecte.

Obiectivul general al cursului: cresterea accesibilitatii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul resurselor umane, prin familiarizarea cursantilor cu etapele, limbajul si procedurile specifice ciclului de viata al acestor proiecte, in Romania.

 Obiective specifice: cunoasterea cadrului conceptual si operational specific al POS DRU si PO CU, pe baza metodologiei PCM; Analiza si simularea derularii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul resurselor umane; pregatirea documentatiei aferente depunerii, implementarii, monitorizarii si evaluarii unui proiect POS DRU / PO CU.

Aptitudini profesionale dobandite/dezvoltate:identificarea surselor de finantare; crearea si gestionarea echipei de proiect; pregatirea documentatiei unui proiect, depunerea unui proiect pe o platforma digitala; implicarea activa in etapele ciclului de viata al unui proiect; eficientizarea activitatii in echipa de proiect; identificarea beneficiarilor unui proiect; intelegerea cadrului logic al unui proiect; formularea si implementarea analizelor de risc; comunicarea cu finantatorul

 Aptitudini transversale dobandite/dezvoltate: abilitati organizationale; capacitatea de a lucra in echipa; capacitatea de analiza si sinteza; utilizarea limbajului de specialitate.

I. IDENTIFICARE SI ANALIZA:

 1. Prezentarea cadrului programelor POS DRU 2007-2013/ POCU 2014-2020: axe prioritare si domenii majore de interventie, obiective, alocari financiare, autoritati de management, organisme intermediare, beneficiari.
 2. Exercitiu practic:
 3. Stabilirea ideilor de proiect prin brainstorming;
 4. Formarea echipelor de proiect;
 5. Analiza ideilor de proiect. Fezabilitate si eficienta;
 6. Strategia de management al riscului;
 7. Pregatire documentatie analitica: analiza SWOT, arborele problemelor, arborele obiectivelor, matricea logica;
 8. Identificarea surselor de finantare. Apeluri deja deschise si apeluri in deschidere.

II. FORMULARE. SCRIEREA PROIECTELOR POCU 2014 – 2020:

 1. Identificarea documentatiei proiectului: ghidul solicitantului, cererea de finantare, anexe, documente programatice.
 2. Exercitiu practic: formularea obiectivelor proiectului.
 3. Dezbatere: avantaje si dezavantaje: identificarea si justificarea parteneriatelor.
 4. Lista activitatilor si a rezultatelor. Activitati transversale. Diagrama Gantt (time management). Elemente calitative si cantitative.
 5. Context, complementaritate si justificare. Beneficiarii proiectului.
 6. Obiectivele orizontale. Exercitiu practic: Formularea acestora in cazul ideilor de proiect deja dezbatute.
 7. Managementul, metodologia si sustenabilitatea proiectului.
 8. Managementul indicatorilor. Clasificare, formulare, feedback.
 9. Bugetul proiectului. Elaborarea acestuia utilizand MS Excel.
 10. Platforma ActionWeb. Procedura de depunere.
 11. Etapele selectiei proiectelor. Grila de evaluare. Autoevaluarea. Exercitiu practic: simularea procedurii de evaluare pe echipe.

III.  IMPLEMENTARE. MONITORIZARE SI EVALUARE:

 1. Etapele contractarii proiectului.
 2. Relatia cu finantatorul.
 3. Actele aditionale si notificarile. Studii de caz si simulare pe echipe.
 4. Procedura de raportare. Erori frecvente si exemple de bune practici.
 5. Asigurarea cash-flow-ului proiectului. Exercitiu practic: Simulare proceduri financiare.
 6. Livrabilele proiectului. Exemplificare si clasificare.
 7. Informarea, publicitatea si diseminarea rezultatelor. Identitatea vizuala a proiectului. Prezentarea manualului de identitate vizuala, exemple si exercitiu practic pe echipe.
 8. Managementul grupului tinta. Stabilirea acestuia si aplicarea strategiilor.
 9. Strategii de monitorizare. Prezentare proceduri si documente.
 10. Evaluarea si auditul proiectului.
 11. Arhivarea. Prezentarea normelor in vigoare si exemple.

IV. SESIUNE Q&A SI DEZBATERI

Inregistrarea la curs:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.891.993

Taxa de instruire: 900 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Taxa de servicii turistice: 600 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Coordonator eveniment: Cosmin Constantin

Telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19, e-mail: [email protected].

Share.

Leave A Reply