Curs: Managementul riscului si controlul intern/managerial – Constanta, 13-15 decembrie 2013

0

managementul riscurilorCurs autorizat ANC: Managementul riscului si controlul intern/managerial. Evaluarea implementarii sistemului de control intern/managerial

Constanta, 13-15 decembrie 2013, Hotel ***

Lector invitat: George Mares – Specialist in Audit si Control

In urma evaluarii, se acorda certificat de absolvire pentru ocupatia de „Manager al sistemului de management al riscului” Cod COR 325 708, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Tematica – Partea I: Managementul riscului

1.   Necesitatea procesului de management al riscului;
2.   Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial;
3.   Conceptele de baza ale managementului riscului;
4.   Organizarea procesului de management al riscului la nivelul unei entitati;
5.    Identificarea riscurilor. Modalitati de identificare a riscurilor;
6.    Tipologia riscurilor;
7.    Exemplu de definire a riscurilor;
8.    Stabilirea tolerantei la risc si a apetitului pentru risc. Relatia dintre cele doua concepte si modalitati practice de stabilire;
9.     Evaluarea si prioritizarea riscurilor;
10.  Stabilirea raspunsului la risc si a strategiei de control. Tipologia strategiilor de control;
11.  Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune;
12.  Monitorizarea procesului de management al riscului. Revizuirea riscurilor;
13.  Modele de registre ale riscurilor;
14.  Exemplu practic de completare a unui registru al riscurilor;
15.  Model elemente minimale continute de procedura privind managementul riscurilor; Definirea pasilor de urmat si a responsabilitatilor la nivelul unei entitati;
16.  Evaluarea gradului de implementare a Standardului 11 – Managementul riscurilor in entitate;
17.  Principalele deficiente si erori posibile in implementarea standardului 11;
18.  Stabilirea nivelului de maturitate al entitatii in implementarea procesului de management al riscurilor.

Partea a II-a: Controlul intern/managerial

19. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului;
20. Evaluarea modului de organizare si functionare a comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei;
21. Analiza modului de planificare a activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Evaluarea modului de intocmire a programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
22. Analiza modului de stabilire a functiilor sensibile (evaluarea gradului de implementare a Standardului nr. 4 – Functii sensibile);
23. Verificarea definirii unor obiective „SMART” de catre entitate. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni „SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea;
24. Evaluarea procesului de monitorizare a performantelor (verificarea definirii indicatorilor de performanta; exemple de indicatori; evaluarea calitatii acestora; verificarea implementarii unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate). Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor;
25. Analiza modului de elaborare si aplicare a procedurilor operationale. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri;
26. Evaluarea gradului de integrare a controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii; Evaluarea sistemelor de control intern/managerial conform criteriilor stabilite prin anexa 4.1. la O.M.F.P. nr. 946/2005. Verificarea modului de completare a chestionarului de autoevaluare si a realitatii datelor inscrise in acest document. Model completat de chestionar de autoevaluare.

Guvernanta corporativa

27. Conceptul de guvernanta corporativa;
28. Principiile guvernantei corporative;
29. Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
30. Structuri organizationale si procese pentru asigurarea unei bune guvernante corporative;
31. Elemente privind auditul procesului de guvernanta.

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la  numerele de telefon: 0735/211.513 sau la adresa de e-mail: [email protected];  Persoana de contact: Silvana Oprea.

Taxa de instruire: 900 lei/participant

*Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen  A.N.C  (fost C.N.F.P.A.).

In vederea inscrierii la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:

  1. Copie buletin/carte de identitate;
  2. Copie certificat de nastere;
  3. Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
  4. Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior.

Accesati www.proiect-contaplus.ro pentru oferta completa de cursuri

Share.

Leave A Reply