Curs Managementul deseurilor, 20-23 septembrie 2012, Poiana Brasov

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si sportului

Noutati legislative:

  • Strategia tematica europeana din 2011 pentru prevenirea generarii deseurilor si reciclarea acestora.
  • Noul REGULAMENT al UE din 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri. Stabilirea categoriilor de deseuri pentru care se colecteaza date si se raporteaza catre UE.
  • Directiva EU cu privire la criteriile specifice de depozitare a mercurului metalic considerat deseu.
  • Raspunderea civila pentru prejudicial de mediu: OUG 68/2007.

LECTORI INVITATI:

  • Cristina Salca ROTARU – Cadru universitar, specialist in legislatia mediului si sisteme de management

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

POLITICA U.E. IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR:
– Al 6-lea Program de actiune pentru protectia mediului.
Strategiile tematice:
Strategia tematica privind prevenirea si reciclarea deseurilor.
Strategia tematica privind resursele natural.
Cadrul institutional si legislativ al gestionarii deseurilor
Principiile dreptului mediului in managementul deseurilor

LEGISLATIA U.E. IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR:
– Directiva cadru deseuri.
– Gestionarea fluxurilor speciale de deseuri: deseuri de ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii uzate, vehicule scoase din uz, uleiuri uzate.
– Incinerarea deseurilor.
– Depozitarea deseurilor.
– Transportul deseurilor.
– Cartea verde privind gestionarea deseurilor biologice in U.E.
– Strategia UE pentru ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor.

LEGISLATIA NATIONALA ARMONIZATA IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR:
– Regimul deseurilor si deseurilor periculoase.
– Gestionarea fluxurilor speciale de deseuri.
– Evidenta gestiunii deseurilor.
– Obligatiile transportatorilor de deseuri
– Obligatiile operatorilor in domeniul valorificarii – eliminarii deseurilor.

IMPLEMENTAREA LEGISLATIEI IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR
– Responsabilitati, cerinte de raportare, perioade de tranzitie.
– Responsabilitatile administratiei publice centrale si

REACH & CLP – Aspecte legislative actuale:
• Rolul si obligatiile utilizatorilor din aval.
• Clasificarea, ambalarea si etichetarea amestecurilor.
• Gestionarea de catre utilizatorii din aval a informatiilor transmise de catre furnizori:
– Raportul de securitate chimica/informatiile privind expunerea.
– Fisa cu date de securitate si scenariile de expunere.
– Informatiile relevante incluse pe eticheta.
• Inventarul clasificarii si etichetarii. Instrumente informatice disponibile in sprijinul utilizatorilor din aval.
• Respectarea cerintelor privind autorizarea:
– „Cine”, „ce” si „cand” este necesara solicitarea unei autorizari.
– Etapele procedurii de autorizare a substantelor.
– Costuri aferente sutorizarii.
• Respectarea cerintelor privind restrictiile la producere, comercializare si utilizare a substantelor.

COMPETENTELE SI OBLIGATIILE COMISARIATELOR JUDETENE ALE GARZII NATIONALE DE MEDIU, CU PRIVIRE LA CONSTATAREA PREJUDICIULUI SI IDENTIFICAREA RESPONSABILITATILOR PENTRU PREJUDICIUL DE MEDIU:
Stabilirea domeniului de aplicare si exceptiile raspunderii asupra obiectivelor determinate de principiul „poluatorul plateste” – OUG nr.15/2009 care modifica si completeaza OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Contraventiile si infractiunile in domeniul deseurilor si a protectiei mediului. Studii de caz.

MANAGEMENTUL DESEURILOR
– Modalitati de stabilire a sistemului managementului deseurilor cu recuperarea costurilor.
– Modalitati de evaluare a impactului deseurilor asupra activitatii organizatiei, mediului si sanatatii.
– Elemente de management organizational si operativ al deseurilor in cadrul organizatiilor.

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN CONTEXTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE.

Termen de inscriere: 16 septembrie 2012.

Taxa de participare: 800 lei /participant.

*Taxa de participare include: mapa de lucru, suport curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fosta C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

  • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
  • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
  • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
  • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice: 900 lei/participant.

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Marketing & PR Specialist
Mobil: 0735.211.513
[email protected]

Share.

Leave A Reply