Curs: Managementul administrarii patrimoniului entitatilor si institutiilor publice – Proiect ContaPlus

0

project_managementCURSUL SE ADRESEAZA:

Persoanelor care isi desfasoara activitatea in compartimentele de achizitii publice, patrimoniu, consultantilor,  si in alte departamente conexe care au in atributiuni evidenta patrimoniului public, gestiunea si administrarea acestuia, precum si celor care organizeaza evidenta financiar-contabila.

SCOPUL CURSULUI:

Clarificarea aspectelor practice ce tin de administrarea patrimoniului prin parcurgerea sistematica a principalelor subiecte din domeniu, familiarizarea cu mediul legistativ si institutional, dar si cu proceduri, regulamente, instructiuni obligatorii in procesul managementului administrarii patrimoniul entitatilor publice si a institutiilor publice.

LECTOR INVITAT:
Specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice

TEMATICA ABORDATA:

Domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Regimul juridic al acestor bunuri; Inventarul bunurilor din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
Autorizarea executarii/desfiintarii constructiilor/lucrarilor; Continutul – cadru al studiului de prefezabilitate, fezabilitate, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii; Continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente investitiilor publice; Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii; Criterii de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice.
Active fixe corporale, necorporale si in curs de executie – evaluarea initiala, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustari pentru depreciere, declasare/scoatere din functiune in vederea casarii; Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durata normala de utilizare expirata.
Stocuri – evaluarea initiala, evaluarea la iesirea din gestiune, ajustari pentru depreciere.
Inventarierea patrimoniului; Valorificarea rezultatelor inventarierii.
Programul anual al achizitiilor publice; Actualizarea acestuia; Atribuirea contractelor de achizitie publica; Derularea contractelor de achizitie publica; Contractele de leasing.
Gestiunea bunurilor aflate in magazie; Raspunderea gestionarilor; Regulamentul operatiunilor de casa; Documentele justificative financiar-contabile care stau la baza intrarii/scoaterii de bunuri din gestiune.
Transmiterea fara plata; Valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii activelor fixe corporale.
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
Controlul financiar preventiv exercitat asupra celor 4 faze ale executiei bugetare a unei cheltuieli.
Gestiunea parcului auto; Intocmirea foilor de parcurs; justificare consum de carburant.
Limitele legale si conditiile de acordare a perisabilitatilor.
Dezbateri finale.

Cursul va avea loc in perioada 8-10 iulie la Brasov.

Inregistrarea   la   curs   se   face   in   baza   transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail:[email protected]   sau   la numarul   de   fax: 0372.004.507.

TAXA INSTRUIRE: 900 lei

  • Suportul de curs si materialele auxiliare
  • Coffee breaks
  • Diploma de participare oferita de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus®

* DISCOUNTURI APLICATE LA INSCRIEREA MAI MULTOR PERSOANE!

TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPTIONAL): 700 LEI

  • Cazarea in regim double (doua nopti)
  • Pensiunea completa pentru participantul la curs

* BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

CONTACT Proiect ContaPlus
Tel: 0730.102.230 / 021.222.00.29
Website: www.proiect-contaplus.ro

Share.

Leave A Reply