Curs de audit public intern, managementul riscului si guvernanta corporative in sectorul public – Proiect ContaPlus

0

Audit_InternIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice.

LECTOR INVITAT:
Marius Tomoiala: Specialist in audit si control intern (certificare CIA, CRMA)

Cursul de „Audit public intern, managementul riscului si guvernanta corporativa in sectorul public” isi propune sa aduca o privire de ansamblu asupra riscurilor semnificative cu care se poate confrunta cel mai des o institutie publica in activitatea obisnuita si modul in care auditul intern intervine, ca o componenta a activitatii de monitorizare a sistemului de control intern, in realizarea obiectivului privind imbunatatirea activitatilor organizatiei.

OBIECTIVELE CURSULUI:
•    Acumularea de cunostinte referitoare la normele, procedurile si tehnicile de audit intern;
•    Familiarizarea cu structurile procesului de guvernanta si modul de organizare a sistemelor de management financiar si control intern din cadrul entitatiilor publice, cu scopul gestionarii riscurilor;
•    Identifice principalele probleme intalnite in practica auditului intern din sectorul public;
•    Inteleaga procesul de management al riscurilor semnificative in cadrul institutiilor publice;

TEMATICA ABORDATA:

A. MANAGEMENTUL RISCULUI IN ENTITATILE PUBLICE:
1.    Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu. De ce nu trebuie sa ne fie frica de risc?De ce trebuie sa lucram cu riscul?
2.    Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri.Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc.
3.    De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.
4.    Etapele procesului de management al riscului si termene.
5.    Apetitul la risc. Concept, exemplificare in sectorul public. Cum se stabilesc limitele de acceptabilitate cu privire la un risc.
6.    Etapele implementarii standardului 8 – Managementul riscului.
7.    Documente privind implementarea mangementului riscului. Strategia privind riscul entitatii.
8.    Evaluarea si prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor.
9.    Cum trebuie aleasa o scala de evaluare a riscurilor in corelatie cu experienta organizatiei privind riscul.
10.    Cum se stabileste raspunsul la risc. Tipuri de raspuns la risc.
11.    Masuri privind gestionarea riscurilor. Stabilirea de masuri pentru gestionarea riscurilor care au aplicabilitate practica.
12.    Model pentru elaborarea registrului de riscuri.
13.    Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.
14.    Modificarile aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015si implicatiile acestora asupra documentelor intocmite in domeniul controlului intern/managerial.
15.    Matricea de corespondenta a noilor 16 standarde de control intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi.
16.    Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern/managerial prevazute in Codul controlului intern/managerial aprobat prin OSGG nr. 400/2015.
17.    Organizarea si functionarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
18.    Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate.Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Periodicitatea elaborarii programului de dezvoltare. Exemple de obiective privind dezvoltarea controlului intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
19.    Completarea situatiilor centralizatoare semestriale si anuale. Exemple.
20.    Elaborarea raportului anual privind controlul intern.
21.    Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial. Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare. Model completat de chestionar de autoevaluare pe OSGG 400/2015. Discutarea fiecarui standard cu privire la probe privind implementarea.

B. GUVERNANTA CORPORATIVA IN SECTORUL PUBLIC:
1.    Conceptul de guvernanta corporativa.
2.    Teorii asociate guvernantei corporative: teoria agentului, separatia dintre detinere si control, teoria persoanelor interesate („stakeholders”), teoria administratorului („stewardship”).
3.    Necesitatea implementarii/dezvoltarii guvernantei corporative in entitatile publice.
4.    Prezentarea principalelor modele privind guvernanta. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernanta.
5.    Principiile guvernantei corporative intr-o institutie publica si modalitati de aplicare.
6.    Comitetul de audit. Relatia cu auditul intern. Responsabilitatile comitetului de audit.
C. AUDIT PUBLIC INTERN:
1.    Elemente privind auditul procesului de guvernanta. Rolul auditorilor interni in imbunatatirea proceselor de guvernanta corporativa, managementul riscului si control intern/managerial.
2.    Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborare a planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern si de plan anual de audit intern.
3.    Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. Exemple pe tipuri de obiective. Evitarea erorilor posibile in formularea obiectivelor unei misiunii.
4.    Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparatie intre auditul de regularitate, sistem si auditul performantei.
5.    Prezentarea metodologiei generale de derulare a unei misiuni de asigurare (etape, pasi, documente).
6.    Elaborarea dosarului permanent, studiului preliminar, completarea chestionarului de luare la cunostinta, exemple.
7.    Metodologia de realizare a analizei riscurilor in cadrul unei misiuni de audit intern. Corelatia cu registrul riscurilor din entitatea auditata. Evaluarea gradului de incredere in controlul intern. Exemplu de analiza a riscurilor.
8.    Elaborarea programului misiunii de audit public intern. Exemplu.
9.    Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste pe cele doua modele prevazute in legislatie.
10.    Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile simodalitati de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui FIAP.
11.    Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI). Exemplu. Ce este si ce nu este o iregularitate. Exercitiu de elaborare a unui FCRI.
Participantii la curs vor primi, in format electronic, urmatoarele modele de documente:
•    Exemplu de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
•    Chestionar de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial completat.
•    Registru de riscuri completat, continand exemple de riscuri si modalitati de gestionare in diverse domenii.
•    Atelier practic/workshop pe domenii privind elaborarea obiectivelor generale, specifice, indicatorilor de monitorizare a performantelor, planurilor, riscurilor asociate obiectivelor si masurile de gestionare etc.
•    Model de procedura operationala privind managementul riscului.
•    Model de procedura operationala privind gestionarea abaterilor.
•    Model de procedura operationala privind semnalarea neregularitatilor.
•    Model de procedura operationala privind monitorizarea performantelor.

Cursul va avea loc in martie 2016 la Bucuresti.

INREGISTRAREA LA CURS: Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail
[email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.50.

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI *Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break-uri.

TAXA DE SERVICII CAZARE (OPTIONAL): 700 LEI *Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE  PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: proiect-contaplus.ro

Share.

Leave A Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.