Curs Contabilitatea ONG-urilor, 30 august-2 septembrie 2012, Mamaia

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Lectori invitati:

 • LECTOR UNIV. DR. CATEDRA DE CONTABILITATE, AUDIT SI CONTROL DE GESTIUNE – ASE BUCURESTI;
 • DIRECTOR ECONOMIC CAMERA DE COMERT DAMBOVITA.

Pornind de la prezentarea importantei organizarii contabilitatii si a functiilor pe care aceasta le indeplineste, se vor prezenta documentele financiar-contabile si continutul documentelor justificative conform Ordinului 3512/2008, subliniindu-se diferenta intre documentele contabile si documentele justificative.

TEMATICA ABORDATA:

1. Organizarea si functionarea persoanelor juridice fara scop patrimonial.

 • Constituirea, functionarea si sfera de cuprindere a persoanelor juridice fara scop patrimonial.
 • Organizarea contabilitatii.
 • Documente justificative si registre de contabilitate.

2. Situatii financiare anuale.

 • Definitia si structura situatiilor financiare anuale.
 • Evaluarea structurilor situatiilor financiare anuale.

3. Evaluari si tratamente contabile privind activele si datoriile.

 • Imobilizari necorporale.
 • Imobilizari corporale.
 • Imobilizari financiare.
 • Active circulante.
 • Datorii curente.
 • Datoriile pe termen lung.

4. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Subventii si finantari nerambursabile.

5. Contabilitatea capitalurilor proprii.

6. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor.

7. Politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale.

 • Lucrarile contabile de Inchidere a exercitiului financiar.
 • Politici contabile.
 • Note explicative.
 • Intocmirea, certificarea, aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale.

8. Dizolvarea si lichidarea

 • Dizolvarea organizatiilor non-profit.
 • Lichidarea.
 • Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

9. Intrebari si studii de caz.

Termen de inscriere: 27 august 2012.

Taxa de instruire: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.)

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice:* 950 lei/participant inclusiv TVA.
*Taxa include: cazare in regim double si pensiune completa.

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Marketing & PR Specialist
Mobil: 0735.211.513
[email protected]

Share.

Leave A Reply